Vị Chánh án tâm huyết với nghề

Mai Đỉnh | 11/09/2021, 15:56

Quyết tâm phấn đấu, rèn luyện thực hiện theo lời Bác dạy và luôn bám sát đường lối, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Chánh án TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Vũ Văn Ái luôn là tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đơn vị, địa phương và hệ thống TAND.

Phát huy tốt sở trường, năng lực

tand-hai-hau-1.jpg
Lãnh đạo TAND huyện Hải Hậu giao nhiệm vụ cho Thẩm phán và Thư ký Tòa án

Xuất phát từ đặc điểm Tòa án là cơ quan giải quyết, xét xử các loại vụ án, công tác xét xử là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, nên Chánh án TAND huyện Hải Hậu luôn đau đáu tìm ra những giải pháp phù hợp với tình hình chung để tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với vai trò là Chánh án TAND huyện Hải Hậu từ năm 2016, ông Vũ Văn Ái xác định rõ nhiệm vụ trọng trách của mình, kế thừa truyền thống của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Luôn phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, nêu cao tinh thần tận tâm, tận lực với công việc và không ngừng rèn luyện lối sống giản dị, gần gũi với đồng nghiệp, quan tâm, nắm vững năng lực, sở trường của từng cán bộ, Thẩm phán để phân công giải quyết các loại vụ án một cách hợp lý; tạo cho cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy được sở trường, năng lực làm việc đạt hiệu quả cao nhất.

Từ năm 2016 đến nay, ngoài công tác lãnh đạo điều hành, Chánh án Vũ Văn Ái đã trực tiếp giải quyết, xét xử 666/677 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 98,38%. Việc giải quyết, xét xử các vụ án đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, các vụ án cho hưởng án treo đều đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà nước, tập thể và công dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; không có án oan sai, không có án quá hạn luật định.

Quá trình nghiên cứu, giải quyết, xét xử, Chánh án Vũ Văn Ái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Thẩm phán, thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; lắng nghe, tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng; giải thích, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiến hành và tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Chánh án Vũ Văn Ái chia sẻ: “Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ các vụ án hình sự có mức độ nghiệm trọng, các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động có tính chất phức tạp trên địa bàn huyện Hải Hậu trong những năm qua ngày càng gia tăng. Trong điều kiện hệ thống Luật, văn bản dưới luật cũng không ngừng thay đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đã đặt ra những thách thức đòi hỏi mỗi Thẩm phán phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôi đã áp dụng các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xét xử, giải quyết các vụ án, đồng thời nâng cao kết quả giải quyết các loại án của bản thân cũng như của đơn vị”.

Đối với án hình sự, các phán quyết đều dựa trên việc thẩm tra các tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng công khai tại phiên toà nên đều đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình do tích cực tham gia các lớp tập huấn, các Hội nghị trực tuyến của TANDTC cũng như thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới để áp dụng, giải quyết các vụ án, đặc biệt là đã chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng trong các phiên tòa dân sự, cải tiến phương thức điều hành tranh tụng, tạo điều kiện để các bên đương sự tự trình bày, tranh luận với nhau trên cơ sở chứng cứ các bên xuất trình nhằm đảm bảo tính khách quan, nên trong các vụ án dân sự được giải quyết đều đảm bảo chất lượng, không có án hủy, hạn chế số án bị cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và không có vụ án nào quá hạn luật định.

Nhiều giải pháp, sáng kiến nâng cao công tác xét xử

tand-haihau-2.jpg
Chánh án TAND huyện Hải Hậu Vũ Văn Ái

Chỉ trong thời gian từ năm 2016 đến 2020, Chánh án Vũ Văn Ái đã có bốn giải pháp, sáng kiến áp dụng trong quá trình công tác và đã được Hội đồng Khoa học sáng kiến cơ sở TAND hai cấp tỉnh Nam Định xét duyệt. Trong đó đáng chú ý, giải pháp sáng kiến “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” (Áp dụng năm 2016). Giải pháp nhằm đổi mới phương pháp điều hành việc xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa hình sự trong đơn vị. Cụ thể, bên cạnh việc đảm bảo các quy định pháp luật tố tụng trong xét hỏi, Hội đồng xét xử chủ yếu tập trung xét hỏi những nội dung cơ bản, còn lại những vấn đề chưa rõ, có mâu thuẫn, dành lại cho Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa có trách nhiệm bảo vệ cáo trạng và buộc tội đối với bị cáo. Đối với bị cáo và người bào chữa cho bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng khác, đều tạo điều kiện cho họ được trình bày ý kiến của mình, được đưa ra những chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của họ, tạo điều kiện về thời gian cho họ được tranh tụng, bào chữa theo quy định.

Việc tranh luận giữa Kiểm sát viên với bị cáo, người bào chữa, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác cũng đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng. Kết quả tranh luận, được Hội đồng xét xử quan tâm, ghi nhận và được thể hiện trong bản án làm cơ sở cho việc đưa ra các phán quyết. Từ đó, các bản án ngày càng có tính thuyết phục cao, đảm bảo tính khách quan, đúng pháp luật.

Trước mỗi phiên tòa hình sự xét xử các vụ án trọng điểm hoặc phức tạp, Chánh án Vũ Văn Ái đều tổ chức họp, góp ý để giúp các Thẩm phán chủ động xây dựng kế hoạch xét hỏi và điều hành việc tranh tụng linh hoạt, khoa học và bài bản. Đồng thời, sau mỗi phiên tòa đó cũng họp các Thẩm phán để rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục các thiếu sót còn tồn tại. Qua đó đã đóng góp vào thành tích chung của đơn vị trong công tác xét xử.

Qua công tác giám đốc kiểm tra, TAND tỉnh Nam Định đánh giá cao chất lượng xét xử giải quyết án Hình sự của TAND huyện Hải Hậu, góp phần đưa TAND hai cấp tỉnh Nam Định trở thành một trong những đơn vị đi đầu không có án xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đặc biệt, cũng trong giai đoạn này, dưới sự lãnh đạo của Chánh án Vũ Văn Ái, TAND huyện Hải Hậu được đánh giá là một tập thể đoàn kết, có phong trào thi đua sôi nổi, đạt được nhiều thành tích tiêu biểu và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả từ năm 2016 đến nay, TAND huyện Hải Hậu giải quyết, xét xử 2.406/2.493 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết rất cao (96,51%). So sánh với số án đơn vị đã giải quyết, xét xử từ năm 2011-2015 là 1.648 vụ việc thì 05 năm sau đó (từ năm 2016 đến nay) đơn vị đã giải quyết, xét xử tăng lên 758 vụ việc. Công tác thi hành án hình sự, Hội thẩm nhân dân... cũng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân.

Nỗ lực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

tand-haihau-3.jpg
Chánh án Vũ Văn Ái nhận danh hiệu khen thưởng

Trên cương vị là Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện Hải Hậu Vũ Văn Ái luôn đi đầu gương mẫu thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, có ý thức kỷ luật cao; quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, cũng như chăm lo công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng viên để tạo sức mạnh cho Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Chánh án Vũ Văn Ái rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Chánh án Vũ Văn Ái chia sẻ: Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chính là sự thể hiện đạo đức của người cán bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tự vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng niềm tin, tâm huyết, gắn bó và yêu nghề.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến mọi mặt kinh tế - xã hội, điều này cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức cho TAND huyện Hải Hậu. Song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Chánh án Vũ Văn Ái cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động TAND huyện Hải Hậu tiếp tục nỗ lực thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, của TANDTC về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Đẩy mạnh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các vụ việc phải được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn pháp luật quy định.

Bằng những chương trình, kế hoạch được triển khai chủ động, sáng tạo và mang lại hiệu quả tích cực trong công tác, những năm qua TAND huyện Hải Hậu luôn đạt thành tích tốt, nhận được nhiều danh hiệu thi đua. Năm 2016 - 2020, đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, năm 2017 và năm 2019 đơn vị được Chánh án TANDTC tặng, thưởng Bằng khen. Năm 2018, 2020 đơn vị được Chánh án TANDTC tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Tòa án nhân dân”. Riêng cá nhân Chánh án Vũ Văn Ái được ghi nhận nhiều danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND các năm 2015, 2018; Danh hiệu Thẩm phán giỏi năm 2015; Thẩm phán tiêu biểu năm 2019; Bằng khen của Chánh án TANDTC các năm 2015, 2017, 2019; Bằng khen của Chánh án TANDTC năm 2020 do có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015-2020; Bằng khen của Chủ tịch TBND tỉnh Nam Định các năm 2014, 2016, 2018, 2020.

Cuối năm 2020, Chánh án Vũ Văn Ái vinh dự là đại biểu đại diện của TAND hai cấp tỉnh Nam Định tham dự Lễ Kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành TAND và Đại hội thi đua yêu nước ngành TAND lần thứ IV.
Bài liên quan
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ dự Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước
Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các công an địa phương tham mưu cho chính quyền các cấp tiếp nhận, quản lý, giám sát bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch khi người được đặc xá trở về nơi cư trú; mong muốn các cấp, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, thân nhân các gia đình tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá tha tù nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vị Chánh án tâm huyết với nghề