Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh và Quảng Bình

Xuân Lan 02/04/2024 - 15:57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 29/3/2024, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Hiến pháp; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH2024 và Luật số 47/2019/QH14; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 222/TTr-BCTĐB ngày 27/3/2024 và đề nghị của Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 195/TTr-HĐND ngày 19/3/2024, ngày 29/3/2024, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 14/3/2024.

Nghị quyết nêu rõ: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh và ông Huỳnh Thanh Nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

020420241009-1.jpeg
Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 28/3/2024, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH15 và 1022/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Hiến pháp; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH2024 và Luật số 47/2019/QH14; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 22/TTr-BCTĐB ngày 26/3/2024 và đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 42/TTr-HĐND ngày 15/3/2024, ngày 28/3/2024, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH15 quyết nghị việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII đối với ông Hoàng Xuân Tân, kể từ ngày 13/3/2024.

Đồng thời, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH15 quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 13/3/2024.

Cả 2 Nghị quyết nêu rõ: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình, ông Hoàng Xuân Tân và ông Lê Vĩnh Thế theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh và Quảng Bình