UBTVQH thông qua nghị quyết thành lập các Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội

Nguyên Bình. | 18/08/2021, 18:41

Chiều nay 18/8, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, UBTVQH thống nhất thành lập 22 Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; 63 Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

202108171052175048_nd2_3.jpg

22 Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương gồm: Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 1; Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 2; Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 3; Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4; Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5; Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7; Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9; Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân; Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân;

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ đội Biên phòng; Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 1; Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 2; Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 3; Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 4; Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Tổng Tham mưu; Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Chính trị; Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Hậu cần; Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Kỹ thuật; Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II; Cơ quan Điều tra hình sự Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; Cơ quan Điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn.

63 Cơ quan điều tra hình sự khu vực gồm: 4 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân khu 1; 5 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân khu 2; 5 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân khu 3; 4 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân khu 4; 5 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân khu 5; 5 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân khu 7; 6 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân khu 9; 3 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân chủng Phòng không - Không quân; 3 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân chủng Hải quân; 3 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Bộ đội Biên phòng; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 1;

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 2; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 3; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 4; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Bộ Tổng Tham mưu; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục Chính trị; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục Hậu cần; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục II; 2 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh chủng Công binh; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh chủng Đặc công; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh chủng Hóa học; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh chủng Pháo binh; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh chủng Thông tin - Liên lạc; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh chủng Tăng - Thiết giáp; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 16; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục Kỹ thuật.

Trước đó, Chính phủ cũng có Tờ trình về nội dung này.

Tờ trình đề nghị UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với việc xây dựng Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội nhân dân với hình thức văn bản cá biệt và xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội nhân dân với hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Đồng thời, xem xét, ban hành đồng thời 02 Nghị quyết trên và có hiệu lực cùng một thời điểm, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, tránh tạo khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết có hiệu lực.

Bài liên quan
Chuẩn bị các phương án cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Sáng 18/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 2, UBTVQH đã cho ý kiến đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, QH khóa XV.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UBTVQH thông qua nghị quyết thành lập các Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội