Chính trị

UBTVQH nhất trí bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

Duy Tuấn 12/06/2024 16:02

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 34, chiều 12/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Việc bổ sung phù hợp với các quy định hiện hành

Báo cáo về vấn đề xin ý kiến UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, nhiều ý kiến nhất trí bổ sung các đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC (điểm b khoản 3 Điều 1).

cv3.jpeg
Toàn cảnh phiên họp.

Tuy nhiên, theo ông Tới, một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, vì đã có đối tượng cảnh vệ là Ủy viên Bộ Chính trị. Có ý kiến cho rằng, theo Quy chế làm việc của Ban Bí thư thì Thường trực Ban Bí thư gồm đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư; có ý kiến đề nghị bổ sung chế độ, biện pháp cảnh vệ riêng đối với đồng chí Thường trực Ban Bí thư".

cv1.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, khoản 1 Điều 10 của Luật Cảnh vệ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật này) quy định đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng liệt kê các đối tượng cảnh vệ cụ thể (trong đó có người giữ chức vụ, chức danh Thường trực Ban Bí thư) là thống nhất với nội dung Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Theo đó, Kết luận số 35-KL/TW đã xác định Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Luật Cảnh vệ hiện hành đã quy định Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng (Ủy viên Ban Bí thư) là đối tượng cảnh vệ.

Do đó, dự thảo Luật bổ sung người giữ chức vụ, chức danh Thường trực Ban Bí thư là đối tượng cảnh vệ là phù hợp và không mâu thuẫn với quy định tại Quy chế làm việc của Ban Bí thư.

cv4.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới thông tin thêm, về chế độ, biện pháp cảnh vệ đã được quy định tại Điều 11 và Điều 11a theo nhóm đối tượng, phù hợp với các nhóm chức vụ, chức danh theo Kết luận số 35-KL/TW.

Theo đó, việc các chức vụ, chức danh Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị được quy định có cùng chế độ, biện pháp cảnh vệ là phù hợp và đã được thực hiện ổn định trong thời gian qua, không phát sinh vướng mắc.

"Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị UBTVQH cho giữ lại quy định về đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư trong dự thảo Luật và không bổ sung quy định chế độ, biện pháp cảnh vệ riêng đối với đối tượng cảnh vệ này"- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Định danh rõ người giữ chức vụ, chức danh Thường trực Ban Bí thư

Cùng quan điểm với báo cáo Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Ban soạn không dùng chữ "Thường trực Ban Bí thư" mà viết và quy định đầy đủ trong luật: "người giữ chức vụ, chức danh Thường trực Ban Bí thư".

cv2.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội phân tích thêm, nếu chỉ viết "Thường trực Ban Bí thư " dẫn đến cách hiểu gồm đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư, "tức là có 2 người".

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị ban soạn thảo viết đúng, đầy đủ "người giữ chức vụ, chức danh Thường trực Ban Bí thư". Không ghi dùng chữ "Thường trực Ban Bí thư" như quan điểm Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã nêu.

*Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở xác định: (1) Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gồm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội;

(2) Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBTVQH nhất trí bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC