Chính trị

Bộ Công an đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng KSNDTC vào đối tượng cảnh vệ

Duy Tuấn 08/01/2024 - 12:45

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký tờ trình, dự thảo gửi Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Theo tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC; Viện trưởng VKSNDTC.

Theo dự thảo luật, sửa đổi Điều 10, theo hướng bổ sung đối tượng cảnh vệ là con người, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

canhve1.jpeg
Bộ Công an đề nghị bổ sung vào luật đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC. Ảnh: chinhphu.vn

Cùng với việc bổ sung 3 chức danh trên vào đối tượng cảnh vệ, Bộ Công an cũng bổ sung các biện pháp, chế độ cảnh vệ với các chức danh tương ứng này. Theo đó, đối với Thường trực Ban Bí thư được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; được bảo vệ nơi ở và nơi làm việc. Khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết.

Đối với Chánh án Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận. Khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất các biện pháp cảnh vệ với Thường trực Ban Bí thư sẽ bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết. Ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân

Đối với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC sẽ bảo vệ tiếp cận; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết. Ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân...

Theo Bộ Công an, sau 5 năm thi hành Luật Cảnh vệ 2017 đã xuất hiện một số vướng mắc, bất cập tập trung ở các nhóm vấn đề như đối tượng cảnh vệ. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC. Lý do, Luật Cảnh vệ năm 2017 “chưa quy định những người này thuộc đối tượng cảnh vệ”.

Về căn cứ, theo Bộ Công an, các chức danh này được xác định là đối tượng quan trọng trong hệ thống chính trị theo kết luận 35/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Kết luận 35 đã bổ sung một số chức vụ, chức danh cấp cao như Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC thuộc nhóm danh mục các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải áp dụng chế độ, biện pháp cảnh vệ với các đối tượng trên để bảo đảm tương đồng, thống nhất với các lãnh đạo cấp cao khác trong cùng nhóm.

Về thực tiễn công tác, đối với Thường trực Ban Bí thư “là người phụ trách, chủ trì công việc hằng ngày của Ban Bí thư, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong tổ chức Đảng, Nhà nước”.

Đối với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC “là những người có vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước; đứng đầu các cơ quan tư pháp, có vai trò, tác động đối với công tác xét xử, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế, quyền con người, quyền công dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TANDTC, Viện trưởng KSNDTC vào đối tượng cảnh vệ