UBTVQH ban hành các nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự

Ngọc Mai | 25/09/2020, 16:05

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự. Tróng đó, 5 nghị quyết có hiệu lực trong tháng 9 và một nghị quyết có hiệu lực trong tháng 8.

Cụ thể:

Tại Nghị quyết số 1001/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Hồng Thắm, kể từ ngày 4/9/2020.

Tại Nghị quyết số 1006/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Đăng Quang, kể từ ngày 10/9/2020.

Tại Nghị quyết số 1008 /NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 21/9/2020.

Tại Nghị quyết số 1007/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV đối với bà Ngô Thị Minh để thực hiện nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Ngô Thị Minh thôi làm thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2020.

Theo Nghị quyết số 997/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Văn Sơn, kể từ ngày 26/8/2020.

Tại Nghị quyết số 1005/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, kể từ ngày 10/9/2020.

Bài liên quan
Phiên họp thứ 57 UBTVQH:  Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC
Từ ngày 14-15/6/2021, tại Tòa nhà Quốc hội sẽ diễn ra Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UBTVQH ban hành các nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự