UBND TP Sông Công tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Cúc | 06/09/2018, 08:30

Sông Công luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian qua, thành phố đã huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 đồng thời tổ chức phát động phong trào “Sông Công chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới 110 đại biểu tham dự. Đã tổ chức nhiều hội nghị họp Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu và kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2017-2020.

Công tác tập huấn chủ yếu lồng ghép với các lớp đào tạo dạy nghề và tập huấn chuyển giao KHKT, phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi và thực hiện các mô hình phát triển sản xuất tại 4 xã XD NTM. Tổng số lớp là: 20 lớp, với tổng kinh phí thực hiện là 52.200.000đ do trạm Khuyến nông và phòng Kinh tế thực hiện với 1000 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn lồng ghép tuyên truyền xây dựng NTM và chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

UBND TP Sông Công tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

UBND thành phố Sông Công đạt chuẩn NTM

Công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thành phố quan tâm triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của TW, tỉnh, thành phố về xây dựng NTM để nhân dân chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng NTM. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Hội liên hiệp phục nữ đã tổ chức 10 lớp tập huấn  về bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới cho 500 hội viên thuộc hội phụ nữ các xóm trên địa bàn thành phố.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để tuyên truyền các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM do Trung ương, tỉnh và thị xã ban hành; nội dung Đồ án, Đề án quy hoạch nông thôn mới cấp xã; tuyên truyền xây dựng xóm làng, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững... Ban chỉ đạo XD NTM phối hợp với các xã tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các xóm bằng nhiều hình thức như: Phát thanh tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần.

Đài TT-TH thành phố đã duy trì chuyên mục “ Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng đô thị và phát triển nông thôn mới”  phát sóng 1 tháng/ 2 số trên sóng phát thanh.  Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã viết  63 tin, 17 bài, 12 chuyên mục đăng tải trên sóng phát thanh, xây dựng 01 phóng sự về NTM phục vụ cho công tác kiểm định của Trung ương về TP Sông Công là địa phương hoàn thành xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai về xây dựng NTM  năm 2017 và triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2018 trên địa bàn các xã và Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện xóm Nông thôn mới kiểu mẫu và vận động nhân dân đăng ký tham gia. Trong đó: Cấp xã tổ chức: 37  buổi, với tổng số người tham gia = 1.710 người; Hội nghị tại các xóm gồm: 52 hội nghị, với tổng số 3.273 người tham gia;

Trong 06 tháng đầu năm thành phố đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại hội nghị giao ban UBND xã với các xóm, các đoàn thể  về nội dung về cơ chế, chính sách; xây dựng đường giao thông; phát triển sản xuất; hỗ trợ các mô hình sản xuất; Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình XD NTM giai đoạn 2016-2020 với 180 người tham dự. Số lượng người được phổ biến tuyên truyền = 1.557 lượt người tham gia.

Trong 7 năm qua, nhờ tuyên truyền một cách thường xuyên với những cách làm sáng tạo, mới mẻ, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Sông Công đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ nhân dân. Nông nghiệp, nông thôn Sông Công ngày càng khởi sắc, người nông dân có những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mới đây thành phố Sông Công vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UBND TP Sông Công tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới