Tin địa phương

UBND tỉnh Lạng Sơn thảo luận 15 nội dung do 8 sở, ngành trình

Trang Việt 13/06/2024 - 21:39

Ngày 13/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

dscn4325(1).jpg
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, tại phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận 15 nội dung do 8 sở, ngành trình, trong đó tập trung thảo luận dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí thành lập tổ, tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự; chính sách, mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 do Công an tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trình.

Tiến hành thảo luận về nội dung tờ trình liên quan đến tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có 16 ý kiến đóng góp vào dự thảo bằng văn bản và trực tiếp tại cuộc họp về tên gọi của nghị quyết, vấn đề cân đối nguồn lực để thực hiện; số lượng thành viên và mức chi hỗ trợ thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự…

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến.

Cụ thể, lưu ý Công an tỉnh nghiên cứu thay đổi tiêu đề của nghị quyết để bảo đảm ngắn gọn đúng bản chất và rà soát văn bản để biên tập lại đảm bảo logic... Đơn vị soạn thảo hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trong sáng 14/6.

Trong khuôn khổ phiên họp, UBND tỉnh cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về: quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024; quy định nội dung, mức chi tổ chức giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 2025.

Phiên họp cũng thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

dscn4331(1).jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại phiên họp

Đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát, cập nhật số liệu, bổ sung các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; điều chỉnh vốn đối với một số dự án khó có thể giải ngân sang một số dự án có kết quả giải ngân cao và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Kết luận về các nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024, cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp và bổ sung thêm về những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: tập trung xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện Luật Đất đai 2024; chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ các số liệu dự án, nguồn vốn đảm bảo chính xác; phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát kỹ nguồn thu từ sử dụng đất, ưu tiên nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ xây dựng; bố trí vốn đối ứng thực hiện các dự án có sức lan tỏa mạnh và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh Lạng Sơn thảo luận 15 nội dung do 8 sở, ngành trình