TV3: Cổ đông đề xuất nâng cổ tức và cắt đầu tư tài chính

11/04/2014, 14:25

Sáng ngày 11/04, ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) tổ chức tại Hội trường công ty và đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu doanh thu đạt 175.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.

48 tỷ đồng, cổ tức vẫn duy trì ở mức 15%.

Trong đó, doanh thu từ khảo sát ở mức 43.23 tỷ đồng và doanh thu tư vấn - thiết kế - giám sát thi công là 142.47 tỷ đồng.

Năm 2013, TV3 thu về 183.53 tỷ đồng doanh thu, trong đó, khảo sát đạt 433.53 tỷ đồng, quy hoạch dự án đầu tư- thiết kế -giám sát thi công đạt 134.57 tỷ đồng và thu nhập khác ở mức 5.42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty ở mức 10.94 tỷ đồng và cổ tức chi trả với tỷ lệ 15%.

Để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm 2014 TV3 đưa ra một số mục tiêu đa dạng các loại dịch; tăng tỷ trọng khách hàng ngoài ngành năng lượng; mở rộng thị trường sang các nước như Lào, Campuchia...

TV3 đưa kế hoạch đầu tư xây dựng với gần 12.84 tỷ đồng, gồm mua sắm tài sản máy móc, khảo sát và lập dự án đầu tư nhà quận 2, xây dựng lán trại phục vụ giám sát thi công dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3, xây dựng văn phòng và nhà ở tại Bình Thuận phục vụ giám sát nhà máy điện Vĩnh Tân 4, cải tạo mặt tiền văn phòng công ty (32 Ngô Thời Nhiệm, Q3, TPHCM).

Còn kế hoạch đầu tư tài chính góp vốn ở mức 13.97 tỷ đồng, trong đó, góp vào CTCP Phong điện Thuận Bình 12.97 tỷ đồng và xúc tiến đầu tư vào dự án thủy điện nhỏ 1 tỷ đồng.

TV3: Cổ đông đề xuất nâng cổ tức và cắt đầu tư tài chính

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của TV3

Tại Đại hội, một cổ đông (tỷ lệ biếu quyết chiếm 1.24%) đưa ra ý kiến với hàng loạt vấn đề:

Tại Đại hội, một cổ đông (tỷ lệ biếu quyết chiếm 1.24%) đưa ra ý kiến với hàng loạt vấn đề:

- Thứ nhất, cổ đông này cho rằng ngành nghề chính của TV3 là tư vấn nhưng lại dành khoản tiền lên đến 13.97 tỷ đồng cho đầu tư? Theo cổ đông, với ngành nghề của TV3 thì đầu tư ra ngoài ngành là không được cho phép mặc dù là cùng lĩnh vực điện. Tiền nhàn rỗi của TV3 nên đầu tư vào trang thiết bị, đào tạo và phúc lợi của người lao động trong công ty.

- Thứ hai là vấn đề đầu tư vào CTCP Phong điện Thuận Bình, cổ đông thấy không có hiệu quả do Phong điện Thuận Bình mới thành lập và chưa có lợi nhuận, chưa thể chia cổ tức. Vậy liệu 10 năm nữa đầu tư vào Phong điện Thuận Bình có hiệu quả không, còn Thủy điện Miền Trung cũng mang lại lợi nhuận không nhiều?

- Về cổ tức, cổ đông này cùng với đại diện của công ty Quản lý quỹ SSI đề nghị tăng cổ tức năm 2013 lên 18% và 2014 lên 20%.

Với những ý kiến trên, ông Thái Tuấn Tài – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết, theo giấy phép kinh doanh thì TV3 được phép đầu tư tài chính. Việc đầu tư vào Phong điện Thuận Bình và Thủy điện Miền Trung thì đã có nghị quyết thông qua (Phong điện Thuận Bình được thông qua với nghị quyết số 154 ngày 07/11/2008, TV3 chỉ tiếp tục thực hiện đầu tư như nghị quyết).

Cũng tại Đại hội, TV3 đưa ra một số kiến nghị với cổ đông lớn, cụ thể ở đây là Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty điện lực TPHCM. TV3 mong muốn cổ đông lớn tạo điều kiện cho công ty được nâng cao năng lực, liên kết các công ty tư vấn trong nước, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác tư vấn trong các dự án.

Lãnh đạo EVN cho biết, EVN khuyến khích các đơn vị thành viên sử dụng sản phẩm tư vấn trong ngành. Tập đoàn xin cơ chế Chính phủ cho phép chỉ định thầu tư vấn các dự án điện để các đơn vị tư vấn tập trung vào công việc đào tạo và nâng cao năng lực.

Tập đoàn cũng tạo điều kiện giao tư vấn trong nước tham gia vào quá trình quản lý kết nối các gói thầu EPC nhằm giảm giá thành dự án và tạo điều kiện để tư vấn trong nước phát triển năng lực.

Kết thúc đại hội, ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình về thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2013 và kế hoạch sản xuất năm 2014, kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014, phân chia lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân chia lợi nhuận – quỹ thưởng ban QLĐH năm 2014, ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, thay thế thành viên BKS, thù lao cho HĐQT và BKS 2013 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014, đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Trong phần thay thế thành viên BKS, HĐQT thống nhất để ông Nguyễn Chí Hoàng thôi làm thành viên BKS và bầu bà Nguyễn Minh Hiếu thay thế. Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội. Bà Hiếu cũng được các thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS cho nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Duy Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TV3: Cổ đông đề xuất nâng cổ tức và cắt đầu tư tài chính