Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học Bác, cán bộ ngành Tòa án thêm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”
Trong giai đoạn đổi mới hệ thống Tòa án Việt Nam hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng lại càng có giá trị, là kim chỉ nam dẫn đường để công cuộc cải cách tư pháp của đất nước ta đạt được nhiều thành tựu mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO