Đời sống

Từ tháng 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ công bố thông tin một đầu mối

N.T.D 02/03/2024 20:49

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, từ ngày 8/3 sẽ vận hành Hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Hiện nay, hệ thống báo cáo, công bố thông tin một đầu mối qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã sẵn sàng đưa vào vận hành và sẽ áp dụng trước đối với 321 công ty niêm yết và 869 công ty đăng ký giao dịch.

Sau đấy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai việc công bố thông tin một đầu mối đối với các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

wewgewgewew.jpg
Ảnh minh họa.

Hiện tại, các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán nơi thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch.

Tới nay, để giảm tải đầu mối báo cáo, công bố thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai các giải pháp công nghệ đồng bộ các yêu cầu về nghiệp vụ, cụ thể là thống nhất một đầu mối báo cáo, công bố thông tin cho các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ điều chỉnh hệ thống công bố thông tin và các văn bản liên quan, đáp ứng yêu cầu về công nghệ kết nối, trao đổi dữ liệu (giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán) trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chỉ phải báo cáo, công bố thông tin tại đầu mối duy nhất là sở giao dịch chứng khoán.

Việc đưa vào vận hành hệ thống công bố thông tin qua một đầu mối là một trong những giải pháp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng hiệu quả và kịp thời của thông tin công bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ tháng 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ công bố thông tin một đầu mối