Đời sống

Từ ngày 1/7, giải quyết liên thông điện tử 3 thủ tục cho trẻ dưới 6 tuổi

Mai Đỉnh 10/06/2024 - 22:13

Ngày 10/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 63 về thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Theo đó, việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử tại Nghị định này có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại nghị định này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được Phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động.

Hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được phần mềm dịch vụ công liên thông đồng bộ về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành có liên quan.

Nghị định quy định người nộp hồ sơ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNelD, lựa chọn mục dịch vụ để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Kể từ ngày Nghị định 63 có hiệu lực (10/6) đến ngày 1/7/2024, các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương phải nâng cấp, hoàn thiện kết nối, chia sẻ, thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định của nghị định này.

Kể từ ngày 1/7, hồ sơ hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được tiếp nhận, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ ngày 1/7, giải quyết liên thông điện tử 3 thủ tục cho trẻ dưới 6 tuổi