Tin địa phương

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tại Thường Tín ước đạt 868.000 triệu đồng

Dương Thảo 17/06/2024 - 17:59

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín tổ chức chiều 17/6.

Cụ thể, tổng thu ngân sách đạt 70,47% dự toán thành phố giao, đạt 43,51% dự toán huyện giao và tăng 16,45% so với cùng kỳ năm 2023. Loại trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện 332.308 triệu đồng, đạt 67,16% dự toán thành phố giao, đạt 67,1% dự toán huyện giao và tăng 32,77% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 4.970.374 triệu đồng, đạt 128,03% dự toán thành phố giao, đạt 97,78% dự toán huyện giao và tăng 20,34% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, tổng thu ngân sách huyện 6 tháng đầu năm theo kế hoạch giao ước thực hiện 1.689.030 triệu đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 12.180 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch năm và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng giá trị thương mại dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 10.102 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 992 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch năm, tăng 3% so với năm 2023.

7423d0ac259286ccdf83.jpg
Huyện Thường Tín có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, đến nay huyện đã hoàn thiện hồ sơ và báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trình thành phố thẩm định.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, huyện đã thực hiện xong 2 đợt rà soát, đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 với 55 dự án. Tổ chức hội nghị để các xã, thị trấn cam kết với UBND huyện về việc tổ chức công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường…

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội huyện Thường Tín tiếp tục ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yêu tăng so với cùng kỳ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tại Thường Tín ước đạt 868.000 triệu đồng