Tổng cục Thuế bốc thăm chọn 71 cán bộ xác minh tài sản

Minh Khang| 13/09/2022 22:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Qua bốc thăm, Tổng cục Thuế lựa chọn 71 cán bộ, trong đó 25 người cấp trưởng phòng và chi cục trưởng chi cục thuế để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Cục Kiểm tra nội bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức bốc thăm công khai lựa chọn ngẫu nhiên 71 người để xác minh tài sản, thu nhập.

Theo kết quả bốc thăm ngày 31/8, ngoài số trưởng phòng, có 37 cán bộ cấp phó trưởng phòng và phó chi cục trưởng; 9 người thuộc cấp vụ phó và cục phó sẽ được xác minh tài sản.

Nội dung xác minh gồm tính trung thực, đầy đủ của bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ cũng như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tổng cục Thuế xác định việc tổ chức tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập là một trong những công việc trọng tâm của ngành; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế trong việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế hiện đại, liêm chính.

Trước Tổng cục Thuế, Đà Nẵng đã bốc thăm để xác minh tài sản của ba người của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hai người của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tổng hợp.

Theo Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, trước ngày 31/1 hàng năm, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh; chánh thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh hàng năm sau khi trình chủ tịch tỉnh phê duyệt nội dung. Kế hoạch phải bảo đảm 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát; riêng đối với các bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính phải bảo đảm tối thiểu bằng 10%.

Trong 10 ngày kể từ ngày kế hoạch được ban hành, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính. Số người được lựa chọn phải tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, trong đó có ít nhất một người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Thuế bốc thăm chọn 71 cán bộ xác minh tài sản