Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Đỗ Bình| 19/10/2020 17:23

Sáng 19/10, Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2020. Thượng tá Phạm Minh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2020 đồng chí Chánh án đã đánh giá: Với mốc thời gian (từ 01/11/2019  đến 31/10/2020), Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác trên 04 mục tiêu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị vũng mạnh toàn diện và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần.

Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Quá trình tổ chức thực hiện đều có lồng ghép với các đợt thi đua đột kích, hàng quý đều có tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm những mặt những nhiệm vụ còn hạn chế. Do vậy, trên các mặt công tác, mục tiêu trong thi đua cơ sở đều đạt hiệu quả, có mặt đạt kết quả cao; trong đó nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị vũng mạnh toàn diện. Là đơn vị dẫn đầu trong khối các Cơ quan bảo vệ Pháp luật của Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu được Hội đồng thi đua khen thưởng biểu dương trong cả 3 trên 3 Qúy liên tiếp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Chánh án Phạm Minh Khôi nhấn mạnh: Năm 2020 phong trào thi đua cơ sở với chủ đề “dân chủ, trí tuệ, nêu gương, quyết thắng” và thực hiện “Năm kỷ cương, kỷ luật”. Ngay, từ đầu năm việc quán triệt mục tiêu, yêu cầu của phòng trào đến việc tổ chức thực hiện luôn được lãnh đạo, chỉ huy Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội quan tâm tổ chức lãnh đạo, tổ chức triển khai tốt có trọng tâm, trọng điểm.
Qúa trình thực hiện hàng quý luôn có sự sơ kết rút kinh nghiệm, từ đó phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên vì mục tiêu chung. Mặc dù, còn có tồn tại như chất lượng hiệu quả qua kiểm tra môn bắn súng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thành tích đơn vị chỉ được đánh giá mức đạt yêu cầu nhưng năm 2020  Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội trên tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra đều đã hoàn thành tốt. Có những mặt công tác hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Đơn  vị tuyệt đối an toàn, không có cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một trong số ít đơn vị được biểu dương cả 3/3 quý trong thi đua cơ sở và năm 2020 tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong thi đua các Tòa án quân sự trong toàn quân, được Hội đồng thi đua khen thưởng các Tòa án quân sự đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua xuất sắc năm 2020”.

Tại Hội nghị tổng kết các đại biểu đã sôi nổi đóng góp được nhiều ý kiến, bổ sung những vấn đề trọng tâm trong cả 4 mục tiêu thi đua cơ sở của phong trào thi đua Quyết thắng, đưa ra được nhiều giải pháp, biện pháp cách làm để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu công tác thi đua cơ sở đối với năm 2021 mà tại Hội nghị đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi đua cơ sở và của ngành. Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đơn vị vững mạnh toàn diện. Giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua của các cơ quan Bảo vệ Pháp luật thuộc cụm thi đua cơ sở Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu.

Với những thành tích đạt được trong năm 2020. 100% đại biểu dự Hội nghị biểu quyết nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục Chính trị - Bộ Tổng tham mưu đề nghị Thủ trưởng Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến năm 2020” đối với Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội; về cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến năm 2020” đối với 05 đồng chí và 01 đồng chí đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua năm 2020” vì đã có thành tích tốt và xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020