Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội: 70 năm xây dựng và phát triển

ThS. Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP. Hà Nội | 09/09/2015, 16:44

Vinh dự là Tòa án Thủ đô Anh hùng, từ ngày thành lập đến nay Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 33C thiết lập các Toà án quân sự, trong đó có Toà án quân sự tại Hà Nội. Ngày 23/11/1945, Chính phủ ra Sắc lệnh số 64 thiết lập Toà án đặc biệt tại Hà Nội. Ngày 24/1/1946, Người ký Sắc lệnh số 13/SL về tổ chức hệ thống Toà án theo cấp xét xử, trong đó có Tòa án đệ nhị cấp ở thành phố Hà Nội và Toà án sơ cấp ở mỗi quận, huyện.

Những ngày đầu cách mạng, các cán bộ Tòa án đã nhanh chóng xét xử vụ án âm mưu lật đổ chính quyền tại nhà số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ.

Thời kỳ kháng chiến (1946 -1954), Tòa án đệ nhị cấp Hà Nội đã phối hợp với Tòa án binh tổ chức xét xử nhiều tội phạm, góp phần bảo vệ trật tự trị an ở Thành phố và các vùng ngoại ô Hà Nội.

Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội: 70 năm xây dựng và phát triển

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tp. Hà Nội

Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Thủ đô được giải phóng. Từ tháng 4 năm 1958, theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, hệ thống TAND và Viện công tố nhân dân tách khỏi Bộ Tư pháp. Đây là bước cải cách tư pháp đầu tiên của hệ thống TAND, trong đó có Tòa án nhân dân Tp Hà Nội.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 -1975), Tòa án nhân dân Tp Hà Nội đã làm tốt công tác xét xử, góp phần ổn định xã hội, phục vụ sản xuất, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cán bộ cho cách mạng miền Nam.

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đẩy mạnh xây dựng ngành, phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền... Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”. Tòa án đã phối hợp với các ngành và các tổ chức chính trị đưa nhiều vụ án ra xét xử, góp phần đấu tranh có hiệu quả chống các hoạt động phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Sau khi có Hiến pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 1992, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đã mở rộng quy mô và phạm vi xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính; đã đóng góp vào công cuộc bảo vệ và giữ gìn pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội “Về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan” đã mở ra sự phát triển ngày càng mạnh mẽ. Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội với 8 tòa chuyên ngành, các bộ phận giúp việc, 30 Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã đã luôn luôn hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao đề ra.

Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội: 70 năm xây dựng và phát triển

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND Tp Hà Nội cho ông Nguyễn Hữu Chính

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Tòa án nhân dân Tp.  Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho; là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; góp phần quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Để có kết quả, thành tích đáng tự hào đó, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đã luôn coi trọng đổi mới công tác hành chính tư pháp “một cửa”; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến Tòa án, xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án Thủ đô “thân thiện và thanh lịch”, hết lòng phục vụ nhân dân.

Các hoạt động tranh tụng tại phiên toà được đẩy mạnh theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai. Tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, đối thoại trong các vụ án hành chính được nâng cao; công tác xét xử lưu động đạt kết quả tốt, các đơn vị đều hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác đề ra; không để xảy ra trường hợp kết án oan người không có tội; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy giảm nhiều so với trước. Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều vụ án hình sự lớn, án trọng điểm do Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội thượng tôn pháp luật xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, được dư luận nhân dân cả nước và Thủ đô đồng tình, ghi nhận như: Vụ án xét xử đối với bị cáo Vũ Xuân Trường, bị cáo Cù Huy Hà Vũ, bị cáo Bùi Tiến Dũng và đồng phạm; bị cáo Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên...v.v.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không để xảy ra trường hợp kết án oan sai; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy giảm dần trong từng năm. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác hành chính tư pháp được đổi mới về tổ chức, nội dung và quy trình thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường.

Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội: 70 năm xây dựng và phát triển

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân năm 2015

Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đã thường xuyên tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong công tác xét xử và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho nhân dân; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho các Hội thẩm nhân dân; chú trọng huấn luyện thư ký toà án, cán bộ tư pháp cho cho các địa phương, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân đã được nâng cao chất lượng. Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố qua các thời kỳ luôn nêu những tấm gương sáng và lôi cuốn cán bộ, công chức học tập và noi theo. Mỗi cán bộ công chức Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội luôn có ý thức chú trọng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi đua, khen thưởng được duy trì và phát triển. Các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức TAND Tp. Hà Nội hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác được giao.

Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội: 70 năm xây dựng và phát triển

Đội văn nghệ TAND Tp Hà Nội biểu diễn tại Hội diễn văn nghệ toàn quốc TAND lần thứ III

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng. Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội hợp tác chặt chẽ với Tòa án nhân dân Thủ đô Viêng-Chăn, nước CHDCND Lào, cử nhiều thẩm phán đi học tập, trao đổi kinh nghiệm xét xử với nhiều nước như Đức, Hàn Quốc, Canada, Anh…, đồng thời đón và làm việc với nhiều đoàn đại biểu tư pháp của nước ngoài sang thăm và làm việc như Ucraina,Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan ….

Với bề dày lịch sử xây dựng và trưởng thành, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Hai, hạng Ba và nhiều Bằng khen, Giấy khen; nhiều đơn vị được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhiều cán bộ công chức được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, được tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Tòa án nhân dân Hà Nội, trong thời kỳ mới, cán bộ công chức toàn hệ thống Tòa án nhân dân thành phố đã và đang nỗ lực phấn đấu tiếp tục tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chăm lo công tác xây dựng đảng, công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân phát huy truyền thống, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị, đổi mới sáng tạo, giữ gìn kỷ cương, tăng cường dân chủ, ra sức thi đua làm theo lời Bác, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết hợp với cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp”, xây dựng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như cả nước.

Bài liên quan
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chào xã giao lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào
Chiều 12/8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam đã tới chào xã giao lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội: 70 năm xây dựng và phát triển