Tòa án các cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Nhóm PV | 06/01/2020, 20:46

Chiều 6/1, các đại biểu đã nghe lãnh đạo TANDTC trình bày các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm công tác; dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC; phát động phong trào thi đua năm 2020.

Mục tiêu xây dựng nền tư pháp liêm chính

Trình bày Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án nhân dân, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cho biết: Năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, Bộ, ngành ở Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của mỗi Tòa án, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nên các nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án nhân dân đã được triển khai có hiệu quả và đạt các chỉ tiêu của Quốc hội đề ra.

Tòa án các cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tòa án các cấp thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Trước tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường; đất nước ta vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức..., nhiệm vụ đặt ra cho công tác của Tòa án nhân dân rất nặng nề, cùng với thực hiện các chỉ tiêu công tác được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao, phải tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Tòa án nhân dân. 

Mục tiêu ban hành Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng xét xử; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Tòa án các cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trình bày Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC

Vì vậy, yêu cầu các thành viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức trách và nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Nghị quyết này lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương và lĩnh vực công tác được giao phụ trách, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Đảng uỷ cơ quan Toà án nhân dân tối cao phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 đã được đề ra.

Đoàn kết, thi đua đạt thành tích

Trình bày Dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cho biết, trong năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp đã đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực không ngừng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác theo Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, năm 2020 là năm cuối các cấp, các ngành thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm tiếp theo thực hiện các Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Dự báo tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đối với các Tòa án nhân dân, dự báo số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đó các Tòa án tiếp tục phải thực hiện nghiêm các chủ trương về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân; quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 và với chủ đề hành động của năm 2020 tiếp tục được xác định là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, đề nghị Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của Tòa án nhân giao phó.

Tòa án các cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trình bày Dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Phó Chánh án nhấn mạnh, hòa chung khí thế thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước, với mục tiêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại vụ án; góp phần công bằng xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống Tòa án;…Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TANDTC phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 -13/9/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV”.

Tòa án các cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án vào phong trào thi đua của cơ quan đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Gắn phong trào thi đua với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 0-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC báo cáo tổng hợp những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, giải quyết các vụ việc của Tòa án nhân dân. Các đại biểu tại các điểm cầu cũng đã phát biểu thảo luận về những nội dung liên quan.

Thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá, năm 2019 toàn ngành đã đóng góp toàn diện trong chất lượng xét xử; trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, tham gia xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật, xây dựng đội ngũ, xây dựng Đảng…và nhiều thành tựu khác. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo sâu sắc và toàn diện của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và toàn ngành sẽ triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Về những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, Chánh án cho biết, dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC và Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu Tòa án các cấp nghiêm túc thực hiện.

Trong 10 nhiệm vụ trọng tâm đó, Chánh án lưu ý, nhấn mạnh đến một số nội dung để các Tòa án thực hiện. Đó là việc nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc suy đoán vô tội để nâng cao chất lượng công tác xét xử, đảm bảo phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

Yêu cầu các Tòa án căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; quán triệt và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình đề ra những giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót của năm trước, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm mà thực tiễn đang đặt ra đối với Tòa án, nhất là việc giải quyết các yêu cầu phá sản doanh nghiệp. 

Tập trung khắc phục những điểm hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra qua đợt kiểm tra của TANDTC tại các địa phương vừa qua. Chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng thời hạn, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng.

Chánh án lưu ý, các Tòa án chủ động trong việc xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. 10 vụ án mà Đài Truyền hình Việt Nam chiếu là điểm nhấn của toàn hệ thống Tòa án. Do đó đối với án tham nhũng kinh tế, đề nghị tất cả lãnh đạo các Tòa án địa phương phải tập trung chỉ đạo.

Nếu có vụ án tham nhũng cần cử Thẩm phán có năng lực xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện. Tập thể Ủy ban thẩm phán cần hỗ trợ, chủ động phối hợp với các cơ quan trong các vụ án lớn để làm tốt việc xét xử. Đối các vụ án này không được phép sai sót, không được để hủy sửa, kháng nghị, phải thể hiện được trách nhiệm của Tòa án đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Phải nâng cao chất lượng, tỉ lệ giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; tỉ lệ giải quyết xét xử án hành chính, án kinh doanh thương mại, yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Toà án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Chánh án cho biết thêm, Ban cán sự Đảng TANDTC cũng đã có chủ trương năm 2020 sẽ ban hành Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về công tác giám đốc thẩm, tái thẩm; quy định cụ thể những trường hợp nào kháng nghị, không kháng nghị...Nghị quyết ban hành vừa đạt yêu cầu nhiệm vụ vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, những gì sai phải sửa, phải kháng nghị nhưng cũng phải bảo vệ khi Tòa án đã làm đúng.

Chánh án cũng quán triệt các Tòa án, phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh những đơn vị, cá nhân có vi phạm theo quy định. Thực hiện nghiêm Quyết định số 120/QĐ-TANDTC của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp; Quyết định số 87/2018/QĐ-HĐTC của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán…

Về nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền, Chánh án cho biết, trong năm qua các cơ quan thông tin tuyên truyền của Tòa án nhân dân tối cao đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Năm 2020 cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cũng như về tổ chức, hoạt động của Tòa án; duy trì chương trình truyền hình Tòa án nhân dân. Tiếp tục phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất và phát sóng Bộ phim truyền hình dài tập nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân.

Năm 2020, là năm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong toàn ngành nỗ lực để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Ở các địa phương đơn vị nào xứng đáng cần mạnh dạn đề nghị, để nhiều địa phương, Tòa án các cấp, các Tòa chuyên trách được tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

Bài liên quan
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du làm việc với TAND tỉnh Lào Cai
Chiều ngày 14/6, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC có buổi làm việc với TAND hai cấp tỉnh Lào Cai.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa án các cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020