Tiểu sử của 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngọc Mai | 01/04/2021, 17:40

Ngày 1/4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết bầu các ông: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà; Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau đây là sơ lược tiểu sử của các tân Phó Chủ tịch Quốc hội.

ong-man.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962.

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Quản trị kinh doanh. Học vị: Tiến sĩ kinh tế.

Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (năm 2000, 2005, 2010, 2017), Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X.

Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV

Chức vụ trước đó: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 7/1979-9/1980: Cán bộ Ban Trường học Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Từ 10/1980-12/1982: Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành, rồi Ủy viên Ban thường vụ Huyện đoàn Châu Thành.

Từ 1/1983-12/1987: Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn, rồi Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành.

Từ 1/1988-6/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy.

Từ 7/1994-11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

Từ 12/1999-12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Từ 1/2004-3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 3/2008-12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Từ 1/2011-9/2015: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 10/2015-3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4/2016-6/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 7/2017-5/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng .

Từ 6/2018-19/9/2019: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 20/9/2019- 31/01/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 02/2021-4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 1/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

ong-khac-dinh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964.

Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân luật. Học hàm, học vị: Tiến sĩ luật.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ trước đó: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 3/1986-3/1988: Chiến sĩ Ban Tham mưu Trung đoàn 445, Quân khu I.

Từ 5/1988- 9/1993: Giảng viên Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ 9/1993-5/1998: Chuyên viên, rồi Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Từ 6/1998- 4/2008: Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Từ 4/2008-11/2008: Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ.

Từ 11/2008-7/2009: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ.

Từ 7/2009-9/2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ.

Từ 9/2011-7/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (trong đó Phụ trách Văn phòng Chính phủ từ tháng 2/2016-4/2016). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016).

Từ 7/2016-10/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV; Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brazil.

Từ 10/2019-10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 10/2020-3/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa.

Từ 1/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

duc-hai.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29/07/1961.

Quê quán: Xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính-Kế Toán. Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế.

Lý luận chính trị: Cao cấp

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huân chương Issara (Tự do) hạng Nhì (Lào).

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Chức vụ trước đó: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 4/1983-12/1983: Cán bộ Phòng Tài chính huyện Tam Kỳ, Quảng Nam-Đà Nẵng

Từ 1/1984-9/1988: Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tài chính huyện Núi Thành; Huyện ủy viên, Đại biểu HĐND huyện Núi Thành; Ủy viên Thư ký UBND huyện Núi Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Từ 9/1988-8/1990: Học viên lớp Cao cấp chính trị, Học viện Nguyễn Ái Quốc.

Từ 9/1990-6/1995: Chánh Văn phòng Huyện ủy, Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (1991-1995).

Học Cao học kinh tế, ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội (1993-1996)

Từ 07/1995-12/1996: Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Từ 1/1997-12/2000:Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Quảng Nam. Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

Từ 1/2001-3/2004: Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

Từ 4/2004 -11/2005:Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam. Học Tiếng Anh và chính sách nông nghiệp tại New Zealand (7/2005-12/2005).

Từ 12/2005-7/2006: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

Từ 8/2006-2/2008: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Từ 3/2008-8/2008: Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

Từ 8/2008-2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu V. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

Từ 2/2015-4/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Từ 4/2016-3/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 2/2021). Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Anh.

Từ 1/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV./.

Bài liên quan
Quốc hội tiếp tục bầu Chủ tịch và miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội
Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu nhân sự này.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiểu sử của 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội