Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành Phiên họp thứ nhất

Ngọc Mai | 06/01/2021, 12:23

Sáng nay 6/1, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra phiên họp thứ Nhất, Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử Quốc gia.

hdqg.jpg
Phiên họp thứ Nhất, Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử Quốc gia diễn ra sáng nay (6/1)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban nhân sự chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, từ bây giờ khối lượng công việc của Tiểu ban Nhân sự phải thực hiện rất nhiều, trong đó có việc kết nối, bàn bạc chặt chẽ với Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo. Số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được quy định là 500 đại biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ: Với tinh thần nghiên túc, Tiểu ban Nhân sự cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để lựa chọn bầu đủ số lượng; đảm bảo tiêu chuẩn người ứng cử. Đây là yêu cầu rất cao, phải bảo đảm về cơ cấu, ngành nghề, cơ cấu giới tính. Ví dụ, số lượng đại biểu nữ quy định trong luật, Nghị quyết của Quốc hội cũng ghi rõ thấp nhấp là 35%.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm tính đại diện các ngành, dân tộc, các tầng lớp nhân dân phải có cơ cấu phù hợp. "Có thể nói, phiên họp hôm nay rất quan trọng để Tiểu ban thảo luận, cho ý kiến về phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XV”

Tại phiên họp này, các thành viên của Tiểu ban Nhân sự đã nghe hai tờ trình về dự kiến, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những nội dung của phiên họp thứ Nhất sẽ được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự sẽ triển khai tiếp việc lập hồ sơ, giới thiệu người ứng cử, trách nhiệm công việc cụ thể của các địa phương.

Nghị quyết số 08 ngày 23/8/2020 của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thành lập Tiểu ban Nhân sự gồm 8 thành viên, Trưởng Tiểu ban là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia; ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Tiểu ban và các ủy viên.

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ, người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia giao.

Bài liên quan
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Sáng nay (11/6), Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành Phiên họp thứ nhất