Chính trị

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Vũ Ba 15/05/2024 - 17:24

Ngày 15/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Theo báo cáo, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên Hải Phòng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo với những cách làm mới, hiệu quả; đặc biệt, lựa chọn những vấn đề khó, nổi cộm, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có kết quả rõ rệt.

ban-thuong-vu-thanh-uy-1.jpg
Bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng báo cáo tại hội nghị.

Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cùng với việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị là việc tổ chức biên tập tài liệu theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ để sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, cơ quan; lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, hàng tháng, tổ chức các hình thức trao đổi, tọa đàm, tổ chức các cuộc thi; xây dựng các trang fanpage, các bản tin, khai thác hiệu quả các ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong công tác tuyên truyền, mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao trong xã hội.

ban-thuong-vu-thanh-uy-2.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, hưởng ứng tích cực và hiệu quả của đông đảo nhân dân, những người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu... Điều đó khẳng định sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới. Bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đổi mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ.

ban-thuong-vu-thanh-uy-3.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên; đồng thời coi trọng lựa chọn điểm nhấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tránh dàn trải, chung chung, khó định lượng.

ban-thuong-vu-thanh-uy-4.jpg
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố và ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể.

Theo Bí tư Thành ủy, cần tiếp tục tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố; chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả...

ban-thuong-vu-thanh-uy-5.jpg
Chủ tịch UBND thành phố và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể.

Tại hội nghị, lanh đạo thành phố đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND thành phố tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 59 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị