Tiếp tục quản lý hiệu quả vốn ODA, vốn vay nước ngoài

Trang Nhi | 06/01/2022, 15:29

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh, quản lý vốn ODA, vốn vay nước ngoài hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại trong năm 2022.

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, trong năm qua, tập thể Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình công tác đã đăng ký với Chính phủ và lãnh đạo Bộ và đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt.

oda.jpg
Tiếp tục quản lý hiệu quả vốn ODA, vốn vay nước ngoài

Về nhiệm vụ trong năm 2022, Thứ trưởng yêu cầu Cục cần tiếp tục quản lý hiệu quả vốn ODA, vốn vay nước ngoài, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Cục cần rà soát lại việc đàm phán các hiệp định khung và hiệp định vay cụ thể, trong đó, ngoài các điều kiện, điều khoản, cần lưu ý các khoản vay có điều kiện ràng buộc như điều kiện về đấu thầu hạn chế, về thuế để có sự hài hòa.

Công tác thẩm định các chương trình, dự án cần chặt chẽ, làm rõ sự cần thiết của các dự án, cơ chế tài chính đảm bảo hiệu quả. Cần có sự phối kết hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ để có ý kiến, đảm bảo các hiệp định ký kết đem lại hiệu quả.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý nợ phối hợp với các bộ, ngành để giải ngân vốn nhanh, tháo gỡ vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án. Đồng thời, tiến hành trao đổi, đàm phán với nhà tài trợ về trình tự giải ngân rút vốn cho phù hợp; các vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái, rút tiền về tài khoản đặc biệt...

Bên cạnh đó, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; rà soát để thanh toán, trả nợ đúng hạn, nhất là nợ dự phòng; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới trong công tác quản lý vốn viện trợ không hoàn lại, rà soát lại quy trình để hướng dẫn các địa phương, bộ ngành...

Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả tập thể Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị đơn vị cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Trương Hùng Long khẳng định, căn cứ vào chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Cục sẽ rà soát lại để hoàn thành chương trình công tác năm 2022 sát với yêu cầu đổi mới quản lý chung của Ngành, của lĩnh vực cũng như ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022. 

Bài liên quan
Bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục quản lý hiệu quả vốn ODA, vốn vay nước ngoài