Tin địa phương

Thừa Thiên Huế: HĐND tỉnh thông qua đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Ngọc Minh 15/05/2024 - 10:30

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vừa qua, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 để xem xét, quyết định thông qua các nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, sau khi thảo luận, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua 14 nghị quyết, trong đó đáng chú ý có nghị quyết về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

3s_41.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII.

Theo đề án này, sau khi sắp xếp, sáp nhập, TP. Huế trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên là 4.947,11 km2, quy mô dân số là 1.236.393 người. TP. Huế trực thuộc Trung ương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện), 133 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 78 xã, 48 phường và 7 thị trấn, giảm 17 xã và tăng 9 phường).

Trong đó, TP. Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa. Quận Phú Xuân có diện tích tự nhiên là 127,00 km2, quy mô dân số 229.469 người, với 13 phường, gồm: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Hương Thọ với một phần phường Hương Hồ).

Quận Thuận Hóa có diện tích tự nhiên 139,41 km2, quy mô dân số 313.800 người, với 19 phường, gồm: An Cựu, An Tây, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phú Nhuận, Thủy Biều, Phú Hội, An Đông, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Xuân Phú, Thủy Vân, Phú Thượng, Hương Phong (xã Hương Phong hiện nay), Thủy Bằng (xã Thủy Bằng hiện nay), Thuận An (trên cơ sở sáp nhập xã Hải Dương và phường Thuận An), Dương Nỗ (trên cơ sở sáp nhập các xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh).

4s_17.jpg
Tại kỳ họp

Huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông sẽ được sáp nhập thành một huyện và tại huyện này sẽ có thêm thị trấn Lộc Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 18,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.757 người của xã Lộc Sơn hiện nay.

Thị xã Phong Điền sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 945,67 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 121.554 người của huyện Phong Điền hiện nay. Tại thị xã Phong Điền sẽ có 7 phường, xã được thành lập, gồm: Phường Phong Thu (trên cơ sở nhập thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu), phường Phong Hải (trên cơ sở nhập xã Điền Hải và xã Phong Hải), phường Phong Phú (trên cơ sở nhập xã Điền Lộc và xã Điền Hòa), phường Phong An (xã Phong An hiện nay), phường Phong Hiền (xã Phong Hiền hiện nay), phường Phong Hòa (xã Phong Hòa hiện nay), xã Phong Thạnh (trên cơ sở sáp nhập xã Điền Môn và xã Điền Hương).

z5442010090302_2a07fbd8bc6e924721c28574b58c1474.jpg
Thành phố Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa, khi Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng liên quan đến việc xây dựng TP Huế trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: HĐND tỉnh thông qua đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương