Chính trị

Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Lương Tam Quang

Trọng Bằng 10/07/2024 - 11:28

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phân công đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên).

z5619281527980_de3d1eb444948fe2fbcbae3917757601(1).jpg
Đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an được Thủ tướng giao chủ trì làm việc với 2 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cụ thể, Thủ tướng phân công đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên) về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Quyết định số 613/QĐ-TTg nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương thực hiện theo Điều 3, Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 613/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 9/7/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Lương Tam Quang