Thủ tướng: Hà Nội thi đua để tăng trưởng gấp 1,13 đến 1,4 lần của cả nước

Xuân Lan | 03/10/2020, 14:15

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,13 đến 1,4 lần của cả nước.

Sáng nay (3/10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025,

Cùng dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hơn 600 đại biểu là các cá nhân, tập thể tiên tiến.

Hơn 5.000 cá nhân người tốt - việc tốt tiêu biểu được khen thưởng

Báo cáo kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu yếu, việc khó với chủ đề, tên gọi, khẩu hiệu hành động và tiêu chí thi đua cụ thể.

Nhiều phong trào thi đua với nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt”, sau 28 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào đã trở thành phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội của Thủ đô. 5 năm qua đã có hơn 5.000 cá nhân người tốt - việc tốt tiêu biểu được thành phố biểu dương, khen thưởng và hơn 30.000 cá nhân người tốt - việc tốt được các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đơn vị thuộc thành phố biểu dương khen thưởng...

Thủ tướng: Hà Nội thi đua để tăng trưởng gấp 1,13 đến 1,4 lần của cả nước

Thủ tướng: Phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, Thủ đô Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nêu rõ, Hà Nội nghìn năm văn hiến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành sự quan tâm và tình cảm sâu sắc cho Thủ đô Hà Nội.

Người xác định vị trí “đầu tàu”, “gương mẫu” của Hà Nội, “cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta”, nên Người mong muốn làm sao để cho Hà Nội “thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cũng dành những tình cảm mến yêu, tự hào và luôn hướng về Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, “một thời đạn bom, một thời hòa bình”; nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thiêng liêng, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi Việt Nam.

“Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, Thủ đô Hà Nội của chúng ta tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”, Thủ tướng nói.

Thành phố đã thường xuyên phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều phong trào mang sắc thái riêng của Thủ  đô, có sức lan tỏa mạnh mẽ, như phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; phong trào thi đua xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; phong trào thi đua hành động "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015, 2016”, "Năm kỷ cương hành chính - 2017”...  Đặc biệt, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoan nghênh Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy là ngọn cờ đầu về thi đua yêu nước

Cơ bản thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung.

Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thực tiễn cho thấy, chỉ khi nào công tác thi đua khen thưởng được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, được Nhân dân, mọi tổ chức xã hội tham gia tích cực, thường xuyên liên tục, tự giác thì mới tạo ra được động lực thực sự và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, Thủ đô Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thi đua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi sở, ngành, địa phương và của mỗi công dân Thủ đô. Chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới.

"Đặc biệt, cần có những cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, phát triển toàn diện, hình thành hệ văn hóa mới, phù hợp với xu thế thời đại để trở thành một động lực quan trọng phát triển Thủ đô, tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong tất cả mỗi người", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời và bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ.

Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được động lực tích cực lan toả trong toàn xã hội, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị : “Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,3 - 1,4 lần của cả nước và đi liền với đó là hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước như dự toán Trung ương đã giao. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, ý chí của Hà Nội, nhất định thành phố sẽ đóng góp cùng cả nước trong lúc đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn thế giới”.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng thanh niên xung phong TP. Hà Nội. Các tập thể, cá nhân của TP. Hà Nội đã đón nhận các danh hiệu, phần thưởng: Huân chương Lao động, danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2020, danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, bằng khen vì có thành tích trong phòng chống COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng: Hà Nội thi đua để tăng trưởng gấp 1,13 đến 1,4 lần của cả nước