Chính trị

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

Ngọc Mai 26/03/2024 - 14:43

Liên quan giải pháp về thể chế, công nghệ nhằm thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.

"Cải cách thủ tục hành chính luôn gắn chặt chẽ với chuyển đổi số. Vậy, xin Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngoài yếu tố con người thì Việt Nam có giải pháp như thế nào về thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số?", là một trong những câu hỏi được đặt ra trong cuộc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 26/3.

img3024-17114204022411867606404-1711421296079-17114212964361193578172.jpg
Doanh nhân trẻ Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn.

Thay mặt cơ quan chức năng trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết:

Về thể chế, Chính phủ đã chỉ đạo rất sát việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để làm sao đơn giản, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết không đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật những thủ tục hành chính, nếu thực sự cần thiết đưa vào thì phải đơn giản, dể hiểu. Thứ hai là đẩy mạnh, sửa đổi các quy định pháp luật về thủ tục hành chính, những cái nào lỗi thời phải lược bỏ. Thứ ba là phải hoàn thiện, bổ sung những quy định về thủ tục hành chính và chuyển đổi số cho đồng bộ.

Về nội dung chuyển đổi số, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối với việc triển khai thủ tục hành chính.

Điều quan trọng nữa là Chính phủ và các bộ, ngành địa phương phải quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất cho giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là chuyển đổi số.

Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số

Giải thích, làm rõ thêm vấn đề này Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 2 nội dung.

Vấn đề thứ nhất, cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo. cho nên Chính phủ lấy năm 2023 là Năm Cơ sở dữ liệu, cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là xây dựng cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp, tổ chức, chủ thể trong xã hội; phát động phong trào xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân, và trong quá trình này nỗ lực kết nối các cơ sở dữ liệu với nhau. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành phải hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu như đất đai, môi trường, hoạt động liên quan người dân, doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện người dân, tiếp cận cơ sở dữ liệu nhiều hơn.

img3021-171142038372680075894-1711421294681-171142129500441058577.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

Vấn đề thứ hai, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Để cải cách thủ tục thì có nhiều giải pháp, nhưng hai giải pháp rất cơ bản gồm:

Một là, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính.

Hai là, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân và doanh nghiệp đỡ phải tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ, cơ quan giải quyết thủ tục.

Giải pháp thứ ba là riêng với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Những khu vực này bao giờ cũng có thiệt thòi, Đảng Nhà nước luôn quan tâm và khi có chính sách nào mới thì luôn có các chính sách riêng với các khu vực này.

Muốn chuyển đổi số thì phải có sóng và điện, nên Chính phủ tập trung lấp điểm lõm về sóng và điện, dù có tốn kém nhưng cũng phải làm với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Có những cụm dân cư chỉ 3, 4 hộ dân cheo leo trên núi, thì Viettel, VNPT, EVN… và các cơ quan phải kéo điện và sóng. Cùng với đó, phải có ưu tiên về chính sách, đào tạo nhân lực… với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Đối với việc nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng về chuyển đổi số cho thanh niên nông thôn, có chính sách phát triển chuyển đổi số ở vùng nông thôn. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Thủ tướng cho rằng phải nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, hoặc ngay như trong ẩm thực, phải tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển theo xu hướng thời đại. Văn hóa có tính đại chúng, vấn đề quan trọng là càng có nhiều người được hưởng thụ văn hóa. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng chương trình phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa phát triển ngang tầm chính trị, kinh tế, xã hội nếu ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, thúc đẩy mạnh mẽ 3 yếu tố dân tộc, khoa học, đại chúng của văn hóa.

Thủ tướng nêu rõ, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan và là một lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển Chính phủ số, công dân số. Thủ tướng cho rằng thanh niên phải đóng vai trò xung kích trong chuyển đổi số. Thủ tướng mong muốn thanh niên hiến kế để Chính phủ đẩy mạnh công cuộc này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo