Nhắn tin

Thông báo về việc tuyển dụng công chức

BCL 19/10/2023 15:31

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-TCCB ngày 18/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tuyển dụng công chức năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

09 Thư ký viên Tòa án làm việc tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tiền Giang.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Độ tuổi 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tât, khyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 50kg đến 75kg; nữ cao từ 1,55 m trở lên, cân nặng từ 45kg đến 60kg;

- Có trình độ Cử nhân Luật (hệ chính quy) loại khá trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo kỹ năng chuẩn sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

  1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.
  2. Nội dung: Thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi gồm 03 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi viết. Nội dung thi: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. HỐ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Phụ lục 01);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Phụ lục 02);

- Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 2) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan; trường hợp văn bằng bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bảng dịch sang tiếng Việt Nam;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi tin học, ngoại ngữ (nếu có),

Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi hồ sơ và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: 30 ngày, kể từ ngày 19/10/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ số 30 đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3977746 - 0918862372.

VI. THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ THI TUYỂN

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 11/2023.

- Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ số 30 đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ tho, tỉnh Tiền Giang.

- Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

* Lưu ý thí sinh dự thi: Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ thông báo các nội dung có liên quan đến tuyển dụng công chức trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh. Đề nghị các thí sinh theo dõi thực hiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo về việc tuyển dụng công chức