Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Thông qua việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính thuộc 18 tỉnh, thành phố

10/1/2020 23:06 UTC+7
(Công lý) - Chiều 10/1, UBTVQH đã bế mạc Phiên họp thứ 41. Trước đó, UBTVQH đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính 18 tỉnh, thành phố.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của UBTVQH trong năm 2020, UBTVQH đã cho ý kiến 3 dự án luật quan trọng, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đồng thời hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ký ban hành. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, ngay sau phiên họp này, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật trên.

Thông qua việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính thuộc 18 tỉnh, thành phố

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu bế mạc phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc vô cùng lớn, nhất là việc chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng khác. Các cơ quan cần chủ động theo dõi, bám sát các chương trình, kế hoạch đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm.

Trước đó, UBTVQH đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố, cụ thể:

Tại tỉnh Bình Dương, UBTVQH quyết định thành lập các thành phố Dĩ An, Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc các thị xã Dĩ An, Thuận An; thành lập 4 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã thuộc thị xã Tân Uyên.

Tại tỉnh Cao Bằng, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 76 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính của tỉnh Cao Bằng giảm từ 13 xuống còn 12 đơn vị; số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 199 đơn vị xuống còn 161 đơn vị.

Tỉnh Gia Lai, sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai giảm từ 222 đơn vị xuống còn 220 đơn vị.

Tại tỉnh Hậu Giang, sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập phường Hiệp Lợi trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy; thành lập thành phố Ngã Bảy trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Ngã Bảy. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hậu Giang giảm từ 76 đơn vị xuống còn 75 đơn vị.

Tại tỉnh Lai Châu, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 4 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lai Châu giảm từ 108 đơn vị xuống còn 106 đơn vị, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện không thay đổi.

Tại tỉnh Tiền Giang, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang giảm từ 173 đơn vị xuống còn 172 đơn vị.

Tại tỉnh Tây Ninh, thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của huyện Hòa Thành, huyện Trảng Bàng; thành lập xã Phước Bình thuộc thị xã Trảng Bàng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Bình Thạnh với xã Phước Lưu của thị xã Trảng Bàng. Sau sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh giảm từ 95 đơn vị xuống còn 94 đơn vị.

Thông qua việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính thuộc 18 tỉnh, thành phố

Quang cảnh phiên họp

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 17 đơn vị hành chính cấp xã; giải thể 3 xã của huyện đảo Lý Sơn; thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi giảm từ 14 đơn vị hành chính cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, giảm 184 đơn vị hành chính cấp xã còn 173 đơn vị.

Tại tỉnh Yên Bái, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 14 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái giảm từ 180 đơn vị xuống còn 173 đơn vị.

Tại tỉnh Bắc Kạn, sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Kạn giảm từ 122 đơn vị xuống còn 108 đơn vị.

Tỉnh Bến Tre, sắp xếp 13 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Bến Tre giảm từ 164 đơn vị hành chính cấp xã còn 157 đơn vị.

Tại thành phố Hải Phòng, sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Hải Phòng có 217 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 đơn vị.

Tại Nam Định, sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Nam Định giảm từ 229 đơn vị hành chính cấp xã còn 226 đơn vị.

Tại Ninh Bình, sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Ninh Bình còn 143 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 đơn vị.

Tại Quảng Nam, sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương An. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam giảm từ 244 đơn vị xuống còn 241 đơn vị.

Tại Quảng Bình, sắp xếp 16 đơn vị, thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Sơn Trạch. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình giảm từ 159 xuống còn 151 đơn vị.

Tại tỉnh Vĩnh Long, sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn Tân Quới trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Quới thuộc huyện Bình Tân; thành lập các phường Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long. Sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long có 107 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 đơn vị.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập các thị trấn Hợp Châu, Đại Đình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo; thành lập các thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Bá Hiến, Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Vĩnh Phúc còn 136 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 1 đơn vị.

Trước đó, quá trình thảo luận, các Ủy viên UBTVQH cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ, các Đề án của 18 tỉnh, thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật;  đồng tình với việc giải thể 3 xã thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vì phù hợp với thẩm quyền của UBTVQH đã được Điều 73, Hiến pháp năm 2013 quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Điều 110, Hiến pháp năm 2013 quy định “các đơn vị hành chính của Nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức chính quyền địa phương”, nên khi không còn đơn vị hành chính nữa, về nguyên tắc sẽ đương nhiên không còn chính quyền địa phương. Đối với băn khoăn khi pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc chấm dứt hoạt động của HĐND trong trường hợp ĐVHC bị giải thể, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cử tri, người dân 3 xã thuộc huyện đảo Lý Sơn đồng ý với đề nghị của tỉnh. Hơn nữa, trong quý I.2020 tiến hành Đại hội đảng bộ cơ sở trên cả nước, trong đó có huyện đảo Lý Sơn.

Nếu để HĐND 3 xã hoạt động đến ngày bầu cử HĐND nhiệm kỳ mới, cấp ủy địa phương sẽ phải kéo dài hoạt động đến thời điểm bầu cử khóa tới là không hợp lý. Do vậy, khi quyết định giải thể 3 xã của huyện đảo Lý Sơn để tổ chức theo mô hình không có ĐVHC cấp xã trực thuộc, Nghị quyết của UBTVQH đồng thời quy định việc chấm dứt hoạt động của HĐND và UBND ở 3 xã này. 

Mai Thoa

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật