Báo Công lý
Thứ Ba, 26/5/2020

Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải phải thực hiện những lời đã hứa

19/11/2014 12:31 UTC+7
(Công lý) - Ngày 19/11, kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ trưởng Đinh La Thăng phải thực hiện cho được những cam kết trước Quốc hội, kể cả những lời cụ thể.

Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải phải thực hiện những lời đã hứa

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trả lời chất vấn của ĐBQH

Nếu không thực hiện được phải báo cáo lại trước cử tri và Quốc hội. Thông qua trả lời chất vấn của Bộ trưởng, cử tri tương đối hài lòng, Quốc hội mong rằng Bộ trưởng tiếp tục làm tốt và cuối năm sau có báo cáo trước Quốc hội về những lời hứa này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Trong phiên trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Đinh La Thăng, ý kiến của các đại biểu đặt thẳng vấn đề, rất ngắn gọn, rõ ràng. Bộ trưởng đã đi thẳng vào vấn đề làm rõ vấn đề và đưa ra được các giải pháp cũng như đưa ra cam kết quyết đoán ngay tại phiên chất vấn với tinh thần đã nói và làm, hứa thì phải thực hiện. Đây không phải chỉ hứa với đại biểu Quốc hội mà hứa với đồng bào cử tri của cả nước. Ví dụ: như cam kết cuối năm sau vượt kế hoach 1 năm đối với đường Quốc lộ 1; cam kết đường sắt Hà Nội - Hà Đông đảm bảo an toàn; cam kết đường nông thôn đến xã, cầu treo đến vùng khó khăn theo đúng kế hoạch của Bộ trưởng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, GTVT là huyết mạch của kinh tế và đời sống xã hội nên Đảng ta coi đây là khâu đột phá phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đến nay, đã có chiến lược, quy hoạch và hàng năm cũng như 5 năm đã có kế hoạch triển khai đầu tư. GTVT cũng là sự kết nối giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không; mạng giao thông nông thôn địa bàn nông thôn, địa bàn huyện, liên huyện, địa bàn tỉnh, liên tỉnh, địa bàn quốc gia và có liên kết với quốc tế. Tính hệ trọng của giao thông là như vậy và không có giao thông thì kinh tế không phát triển.

Vì vậy, Quốc hội yêu cầu Bộ GTVT rà soát lại chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã có trên tinh thần nếu cần thì điều chỉnh, nếu cần thì chỉnh sửa để tiếp tục hoàn thiện định hướng này. Trên cơ sở có kế hoạch, quy hoạch có sơ đồ, giải pháp để kêu gọi đầu tư đảm bảo đúng tiến độ; mở rộng đầu tư trong nước và quốc tế kết hợp với đầu tư quốc tế ở đường không, đường thủy, đường bộ, liên quốc gia để hình thành mạng lưới kết nối giữa Việt Nam và các nước; có nhiều biện pháp sáng tạo, đổi mới để thúc đẩy đầu tư đảm bảo theo kế hoạch. Liên quan đến phát triển hệ thống giao thông, Quốc hội đề nghị Bộ trưởng tính toán sơ đồ tài chính phù hợp với các chiến lược quy hoạch. Đồng thời tập trung tất cả các nguồn lực trong nước và ngoài nước, doanh nghiệp, nhà nước liên kết với quốc tế để sớm thực hiện chiến lược này một cách tốt hơn.

“Phải có sơ đồ tài chính trên tinh thần phải có hiệu quả, cái nào làm trước, cái gì làm sau, phát huy được hiệu quả kinh tế sớm thì ta làm sớm, triển khai một cách đồng bộ, không xem nhẹ mảng giao thông nào từ đường bộ đến đường sắt cho đến đường thủy cả đường sông, đường biển và liên kết quốc tế. Vừa có được mô hình đầu tư chính xác hiệu qủa, vừa có được sơ đồ chính xác chúng ta bảo đảm đến cuối năm 2015 này báo cáo Quốc hội để chuẩn bị cho năm 2016 và đến năm 2020 tiếp tục đột phá phát triển kinh tế xã hội đất nước.” - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu Bộ GTVT cần quan tâm đến chất lượng đầu tư, bảo đảm giá thành hợp lý và phát huy hiệu quả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngay cả quy hoạch, dự án, thiết kế, dự toán để đảm bảo chất lượng vì hiệu qủa của mỗi con đường, công trình đều gắn với hiệu quả kinh tế của đất nước.

Tiếp đó, ngành GTVT phải dứt khoát và tiếp tục giảm tai nạn giao thông. Nước ta đã làm quyết liệt hàng năm giảm từ 5-10% và 3 năm nay có địa phương giảm được 20-30% nhưng có địa phương không giảm được mà còn tăng. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cần xem xét đánh giá hiệu quả của vận tải, kinh doanh vận tải để xây cơ cấu hợp lý trong các ngành kinh tế vận tải từ đó phát triển cơ sở hạ tầng nhưng phải đáp ứng nhu cầu của đất nước trong vận tải; có nhiều biện pháp tích cực để nâng chất lượng phục vụ vận tải.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT tiếp tục thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp trong lĩnh vực của ngành để khắc phục chất lượng kinh doanh hiện nay chưa cao. Chẳng hạn như chất lượng tại các sân bay, các hãng hàng không, các công ty vận tải chưa hiệu quả cao và lãng phí. Đặc biệt, kinh doanh đường thủy mới khởi động và thấy rõ tiềm năng nhưng chúng ta chưa phát huy được thế mạnh và chưa đem lại hiệu thiết thực.

Nguyên - Hằng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật