Báo Công lý
Thứ Ba, 25/2/2020

Nâng chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội lên một tầm cao mới

26/1/2015 20:25 UTC+7
(Công lý) - Ngày 26/1, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo cán bộ viên chức của Viện. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam đã đạt được trong năm 2014. Nhất trí với nội dung Báo cáo tổng kết của đơn vị về những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị tại hội nghị này, các đại biểu tham dự cần tiếp tục thảo luận nghiêm túc và sau hội nghị, lãnh đạo Viện, các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện, các đơn vị nghiên cứu khoa học và các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Viện cần đánh giá sâu sắc, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, đề ra biện pháp khắc phục một cách cụ thể và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với nền khoa học xã hội Việt Nam nói chung và với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội nói riêng. Viện phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng được sự trông đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Đồng chí yêu cầu trong năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần nâng chất lượng nghiên cứu khoa học lên một tầm cao mới, sớm trở thành trung tâm nghiên cứu tầm khu vực vào năm 2020 như mục tiêu đã xác định. Viện tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Các nhà khoa học phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tích cực góp ý, nhất là ở những vấn đề mới và khó, đòi hỏi phải được luận giải sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. 

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, giải đáp có căn cứ khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục sưu tầm và nghiên cứu những tư liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, giải đáp những vấn đề vừa mang tính thời sự, cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài của sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Đồng thời nghiên cứu cơ bản, sâu sắc và có hệ thống tất cả các lĩnh vực của khoa học xã hội, từ kinh tế đến văn hoá, từ chính trị đến xã hội, từ giáo dục - đào tạo đến quốc phòng - an ninh, từ khoa học đến tôn giáo… nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của sự phát triển toàn diện đất nước. Trong đó, đặc biệt chú ý nghiên cứu nhân tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế, trên cơ sở hợp tác nghiên cứu và liên kết đào tạo, làm cho cộng đồng thế giới hiểu biết sâu hơn giá trị của văn hóa, con người và dân tộc Việt Nam. Theo đồng chí Lê Hồng Anh, Viện cần xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội hùng hậu cả về số lượng lẫn về chất lượng, có trình độ cao, đủ sức lý giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra; hướng tới việc sáng tạo những công trình khoa học đạt chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới. 

Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, năm 2014, đơn vị đã triển khai nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đặc biệt, trong vấn đề Tổng kết 30 năm đổi mới, đơn vị đã tham gia tổng kết 7 vấn đề lớn đúng thời hạn, chất lượng tốt. Một số kiến nghị của Viện đã được tiếp thu, sử dụng trong “Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới” và xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. 

Hướng về biển đảo Tổ quốc, trong năm 2014, Viện đã tổ chức nhiều sự kiện khoa học về Biển Đông, về Khảo cổ học biển, triển lãm tư liệu về Hoàng Sa – Trường Sa, xuất bản sách về tư liệu Hán Nôm. Các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước và cấp Viện như: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, Khoa học và công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, Chỉ số hạnh phúc người Việt Nam, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số…được triển khai đồng bộ và tích cực. Hoạt động nghiên cứu khoa học ở các đơn vị chuyên ngành thuộc Viện trong năm qua đã diễn ra hết sức sôi nổi trên nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, nghiên cứu quốc tế và khu vực, các vấn đề khoa học xã hội vùng….

Thu Phương
Bạn đang đọc bài viết Nâng chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội lên một tầm cao mới tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật