Báo Công lý
Chủ nhật, 07/6/2020

Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn được Tòa án thực hiện đầy đủ

22/9/2015 22:00 UTC+7
(Công lý) - Chiều 22/9, UBTVQH đã cho ý kiến về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã điều hành phiên họp.

Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH

Phiên họp đã nghe các báo cáo của Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC báo cáo về việc thực hiện các nội dung nêu trên. Chánh án TANDTC Trương  Hòa Bình cũng đã báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 39/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính về đất đai, TANDTC đã tích cực chủ trì, phối hợp với Chính phủ, VKSNDTC và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, thể chế hóa các định hướng, yêu cầu nêu trên trong các dự án Luật sửa đổi như: Luật Tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, Luật Khiếu nại, tố cáo... trình Quốc hội. Các dự án Luật này đều được tiếp thu, sửa đổi đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Dự thảo Luật Tố tụng hành chính được TANDTC triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10 tới.

Về việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, ngay sau khi có các Nghị quyết của Quốc hội, thông báo kết luận của UBTVQH ban hành, lãnh đạo TANDTC đã xây dựng, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo thực hiện, trong đó cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án với các biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của TANDTC, các Tòa án đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc.

Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn được Tòa án thực hiện đầy đủ

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)

Chính vì vậy, các nội dung triển khai thực hiện hiệu quả, trong công tác xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm.

Việc chất vấn và trả lời các văn bản chất vấn của đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Chánh án TANDTC đã nhận được 52 chất vấn bằng văn bản của 47 đại biểu. Và tính đến hết tháng 11/2014, Chánh án TANDTC đã trả lời hết các chất vấn của các đại biểu nói trên.

Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng đã đánh giá, Báo cáo của TANDTC đã được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ các nội dung theo đề cương; đánh giá được kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII; đã chỉ ra được một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, báo cáo mới tập trung đánh giá về những kết quả đã đạt được; việc nêu và đánh giá về những tồn tại, hạn chế còn sơ lược, thiếu các thông tin, số liệu cụ thể; chưa đi sâu phân tích làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp mang tính đột phá để khắc phục.

TANDTC đã trực tiếp chỉ đạo các Tòa án tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Tính đến nay, TANDTC đã chỉ đạo tuyển dụng cơ bản đủ số lượng biên chế đã được giao. Các Tòa án đã cơ bản đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên tòa; bảo đảm việc giải quyết, xét xử và ra bản án, quyết định đúng pháp luật. Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các Tòa án đã đạt ít nhất 60% theo đúng chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Chất lượng kháng nghị được bảo đảm, 100% kháng nghị của Chánh án TANDTC được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Quốc hội

Tuy nhiên, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế như trong công tác xét xử, các Tòa án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo các Nghị quyết của Quốc hội, một số loại án chưa đạt chỉ tiêu giảm ít nhất 1% tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan so với năm trước; chưa khắc phục được triệt để tình trạng phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật; chưa khắc phục triệt để được tình trạng bản án, quyết định tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án... Về việc kiểm tra, rà soát các vụ án hình sự có đơn kêu oan, đã xét xử có mức án phạt tù từ 20 năm, chung thân đến tử hình, đến nay mới tiến hành rà soát, giải quyết xong 35 trường hợp, vẫn còn 15 trường hợp đang tiếp tục rà soát. Một số văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật vẫn chưa được ban hành...

Đại biểu Kso Phước cho rằng, Báo cáo được xây dựng khá nghiêm túc, đầy đủ. Những nội dung chất vấn được lựa chọn đã đúng những vấn đề bức xúc, tồn tại, yếu kém. TANDTC, VKSNDTC đã nghiêm túc lắng nghe các ý kiến chất vấn của Quốc hội, triển khai bố trí, quyết tâm giải quyết những vấn đề mà Quốc hội đã nêu ra trong kỳ họp. Bên cạnh đó, những công việc khác vẫn triển khai tích cực và thể hiện kết quả đạt được như trong báo cáo, điều đó thể hiện rõ hơn trong việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu được nâng lên. Những chất vấn của Quốc hội đã đạt kết quả. Tuy nhiên, riêng báo cáo chuyên đề của các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng dân tộc cần bổ sung thêm, nêu rõ hơn số liệu giám sát chuyên đề của Quốc hội là bao nhiêu nội dung, tiến hành bao nhiêu cuộc giám sát chuyên đề...

Phó Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Đình Quyền cho rằng, Nghị quyết của Quốc hội đã tác động tích cực đến bộ máy Nhà nước, làm cho hoạt động được công khai, minh bạch hơn. ĐB Nguyễn Đình Quyền nhấn mạnh, chúng ta đứng trước thách thức lớn về cải cách hành chính, tư pháp, do vậy chất lượng đội ngũ cán bộ hết sức quan trọng. Qua việc giám sát chuyên đề và chất vấn như vậy, chúng ta rút ra gì về chế độ công vụ và công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình để xác định trách nhiệm rõ ràng, vì chúng ta đã có Luật Công chức...

Mai Thoa

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật