Thênh thang đường lớn Nga Sơn đi lên giàu mạnh, văn minh

Thanh Phương | 22/10/2021, 10:47

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, chủ động, sáng tạo các giải pháp có tính đột phá, biến tiềm năng, thế mạnh và những thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Đường lớn đã mở, đích giàu mạnh đã rất gần phía trước.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn trong bối cảnh có những thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 đã ảnh trưởng trực tiếp, sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao Nga Sơn vẫn giữ được đà tăng trưởng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ, giá trị sản xuất ước đạt 6.457,2 tỷ đồng, tăng 12,7% cùng kỳ… 

a1ngason.jpg
Một góc thị trấn Nga Sơn

Ngay sau khi phát hiện phát hiện ca F0 ngoài cộng đồng đầu tiên tại Tiểu khu Long Khang (thị trấn Nga Sơn) cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn dân tham gia thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Địa phương nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới. Các lực lượng và người dân đã chủ động, thích ứng an toàn khi có ca bệnh trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ liên quan tới các địa phương, đơn vị khác. 

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 9 tháng năm 2021. Tuy nhiên để tăng tốc, về địch huyện giàu, văn minh còn nhiều việc phải làm, khắc phục, chấn chỉnh. Cấp ủy, chính quyền phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đưa Nga Sơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Bí thư Hưng nhấn mạnh Nga Sơn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh, trên 2 hành lang kinh tế quan trọng là hành lang kinh tế ven biển và hành lang kinh tế Đông Bắc; là nơi hội tụ nhiều lợi thế để phát triển các ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các ngành kinh tế biển…

Thời gian tới, huyện Nga Sơn cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đặt ra đối với huyện hiện nay; không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được, luôn nỗ lực, cố gắng, với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, phải chủ động, sáng tạo, đã quyết liệt phải quyết liệt hơn nữa, đã năng động phải năng động hơn nữa, lựa chọn cho được những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, biến tiềm năng, thế mạnh và những thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển. 

Trong đó cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” đó là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên cho công tác quy hoạch, xác định quy hoạch phải đi trước một bước, dành nguồn lực cho quy hoạch, tìm tư vấn có chất lượng để làm quy hoạch nhưng không được "khoán trắng cho tư vấn” mà phải có định hướng quy hoạch mang tính đột phá táo bạo để tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với huyện ven biển như Nga Sơn, cần xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh, đồng thời ban hành thêm các cơ chế, chính sách mới của huyện về phát triển nông nghiệp, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai theo hướng các doanh nghiệp, các hợp tác xã liên kết với các hộ, trên cơ sở đó đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa như sản xuất mô hình cá lúa, xây dựng vùng thương hiệu, vùng rau, vùng dưa hấu chất lượng cao... theo hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch nhưng phải thích ứng với biến đổi khí hậu...

a2ngason.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những thành tích huyện Nga Sơn đã đạt được

Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, gắn với thực hiện Chương trình OCOP, có nhiều sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quốc gia.

Phát triển công nghiệp và xây dựng là đột phá, trọng tâm là đi vào phát triển các cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị, nhất các ngành, lĩnh vực có tiềm năng như giày da, may mặc, chế biến nguyên liệu cói xuất khẩu, chế biến nông sản, thủy sản... thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; kêu gọi đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã vào sản xuất tập trung...

Tập trung phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại; phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và cần khai thác tối đa lợi thế của các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, nhất là tuyến đường bộ ven biển để phát triển các loại hình dịch vụ gắn với phát triển đô thị; quan tâm làm tốt công tác phát triển doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của huyện, kêu gọi và huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này để phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch tâm linh du lịch biển.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm chăm lo các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn...

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn. Chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh - trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự ngay từ khi mới phát sinh, ngay tại cơ sở... Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

a3ngasonnn.jpg
Nga Sơn triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt để tiến tới huyện giàu, văn minh

Chăm lo làm tốt nhiệm vụ “then chốt” là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và năng lực vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tăng cường củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân...

Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các phòng, ban, ngành, đoàn thể phải tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác; xây dựng, phát triển huyện Nga Sơn xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương cách mạng và sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.


Bài liên quan
Khấn cấp tìm người liên quan tới hai điểm dịch tại TP Thanh Hóa
Ngay khi phát hiện hai ca F0 trên địa bàn TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã kích hoạt các biện pháp cấp bách, tiến hành truy vết, khoanh vùng và phát đi thông báo khẩn tìm người có yếu tố dịch tễ liên quan.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thênh thang đường lớn Nga Sơn đi lên giàu mạnh, văn minh