Đời sống

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện hàng loạt sai phạm ở huyện Chư Păh

Trần Sỹ 21/10/2023 - 13:29

Ngày 21/10, nguồn tin của Báo Công lý cho biết, Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành kết luận về những sai phạm tại các phòng ban, UBND các xã, trường học, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng với số tiền lớn.

Theo kết luận, UBND huyện Chư Păh chưa thực hiện việc công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung cần công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác còn hạn chế.

Qua kiểm tra công tác tài chính, có 5 đơn vị còn thực hiện chi một số khoản thanh toán cho cán bộ công chức bằng tiền mặt mà không chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng là không đúng quy định...Cùng với đó, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện chưa thực hiện xong đối với 3 Kết luận Thanh tra của tỉnh tại thời điểm thanh tra là hơn 700 triệu đồng.

anh-gia-lai.-sai-pham-2-(1).jpg
UBND huyện Chư Păh

Trách nhiệm đối với những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc về người đứng đầu của huyện, lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu. UBND huyện cần khắc phục, chấn chỉnh kịp thời trong thời gian tới.

Trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, UBND huyện Chư Păh chưa nộp hoàn trả ngân sách tỉnh một số khoản bổ sung có mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi số tiền hơn 4 triệu đồng; giao kinh phí cho một số đơn vị từ nguồn không tự chủ để thực hiện chi những nội dung có tính chất chi thường xuyên không đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

Đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện, còn lập dự toán và được UBND huyện giao dự toán nguồn không tự chủ để chi các nội dung có tính chất thường xuyên đã được giao dự toán từ nguồn tự chủ; chi một số nội dung thanh toán cho cá nhân bằng tiền mặt là không phù hợp với quy định của pháp luật...

Đối với Phòng Tài chính Kế hoạch, đơn vị này đã chi không đúng quy định hơn 520 triệu đồng. Trong đó, từ nguồn ngân sách là hơn 231 triệu đồng, nguồn thu của đơn vị gần 290 triệu đồng. Có những khoản chi như làm thêm giờ, văn phòng phẩm, trà nước cho công chức từ nguồn không tự chủ là không đúng quy định; chi tiền công cho 2 người hợp đồng làm công tác thẩm tra, quyết toán dự án từ 2019-2022 trong khi vẫn chi thù lao cho công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ là không đúng quy định...

Đối với Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng huyện, qua kiểm tra hồ sơ xây dựng, còn một số công trình tính thừa khối lượng, áp sai đơn giá, nghiệm thu thanh quyết toán loại vật liệu không đúng theo hồ sơ dự toán, chưa nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường... với tổng số tiền gần 325 triệu đồng. Trong đó, đối với công trình khuôn viên cây xanh khu quy hoạch, nhà văn hóa Trung tâm xã Nghĩa Hưng có số tiền sai phạm là 87 triệu đồng, công trình này đến nay chưa quyết toán; qua xem xét giải trình của Ban Quản lý, Thanh tra tỉnh yêu cầu giảm trừ khi quyết toán đối với công trình.

Đối với Phòng Tài nguyên & Môi trường (TNMT) huyện, đơn vị này đã chi một số nội dung từ nguồn không tự chủ không đúng quy định với tổng số tiền gần 408 triệu đồng. Trong đó, một số nội dung chi không đúng chế độ, không đúng đối tượng kiến nghị thu hồi nộp ngân sách với số tiền gần 243 triệu đồng (gồm chi mua sắm, sửa chữa, gần 69 triệu đồng và chi cho công trình đo đạc xã Ia Kreng gần 174 triệu đồng).

Ngoài ra, trong kết luận cũng đã chỉ rõ sai phạm ở một số phòng, ban; UBND xã, thị trấn; các trường học.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Chư Păh:

Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc chưa thực hiện xong các kiến nghị của Thanh tra tỉnh từ năm 2014 đến nay với số tiền hơn 706 triệu đồng; những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn huyện, để xảy ra những sai phạm, hạn chế như đã nêu tại kết luận.

Tiến hành thủ tục hoàn trả ngân sách tỉnh một số khoản bổ sung có mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời việc phân bổ ngân sách cho một số cơ quan, đơn vị từ nguồn không tự chủ không đúng quy định.

Chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra toàn diện đối với công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng kí đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ia Kreng trên cơ sở một số nội dung sai phạm mà Thanh tra tỉnh đã phát hiện trong quá trình kiểm tra chi phí thực hiện công trình đã nêu trong kết luận này. Quá trình thanh tra nếu có dấu hiệu tội phạm, đề nghị UBND huyện tiến hành các thủ tục để chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý trách nhiệm theo quy định và chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí...

Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thu hồi, nộp số tiền sai phạm là hơn 1,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước sau khi có quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra tỉnh.

Riêng Phòng Tài chính Kế hoạch còn phải tiến hành thu hồi số tiền gần 290 triệu đồng nộp trả vào nguồn thu của đơn vị; Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng huyện giảm trừ khi quyết toán đối với 01 công trình số tiền 87 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện hàng loạt sai phạm ở huyện Chư Păh