Đời sống

Thanh tra phát hiện sai phạm ở Trường Cao đẳng Gia Lai

Trần Sỹ 19/10/2023 - 08:21

Ngày 19/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng Gia Lai, qua đó nêu rõ nhiều sai phạm.

Theo đó, Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập trên cơ sở sát nhập các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 05/6/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sát nhập trường Trung cấp Y tế Gia Lai, trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai vào trường Cao đẳng nghề Gia Lai và đổi tên thành trường Cao đẳng Gia Lai.

Qua kiểm tra kiểm tra quyết toán kinh phí giao tự chủ năm 2018, đơn vị tính không đúng thời gian đào tạo các lớp Trung học nghề so với định mức quy định tại Điểm 1.3 Điều 4 Chương II Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với số tiền chênh lệch là trên 786 triệu đồng.

anh.-cd-gia-lai.-sai-pham.jpg
Trường Cao đẳng Gia Lai

Năm 2018, đơn vị lấy nguồn thu để khắc phục vi phạm khối lượng sửa chữa nhà vệ sinh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước là không đúng quy định số tiền là gần 10 triệu đồng. Về công tác sửa chữa, xây dựng, sai phạm hơn 15 triệu đồng.

Tổng sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Trường Cao đẳng Gia Lai là trên 811 triệu đồng.

Từ đó, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Hiệu trưởng trường này tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thu, chi ngân sách của nhà trường.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Gia Lai phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan thuộc phòng Tài chính-Kế hoạch trong việc tham mưu cho lãnh đạo nhà trường ký, trình phê duyệt quyết toán có sai sót, hạn chế nhưng không được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, xử lý.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai phải chịu trách nhiệm thu hồi số tiền quyết toán sai quy định hơn 811 triệu đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước khi có quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra phát hiện sai phạm ở Trường Cao đẳng Gia Lai