Tin địa phương

Thanh Hóa: Quyết tâm tinh giản biên chế để bộ máy tinh, gọn, hiệu quả

Thanh Phương 12/01/2024 - 11:47

Ngày 12/1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này đã có quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với 145 người. Việc tinh giản được là xu hướng tất yếu để bộ máy tinh, gọn, hoạt động hiệu quả.

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách tinh giản biên chế.

hopbao.jpg
Thanh Hóa quyết tâm tinh giản cán bộ theo hướng tinh, gọn bộ máy

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định dành 27 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm để thực hiện tinh giản biên chế trong đợt 1 năm 2024 đối với 145 người. Trong số 145 người, có 92 người về hưu trước tuổi, 53 người thôi việc ngay.

Trong đó, khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội là 1 người; khối hành chính có 49 người (về hưu trước tuổi 29 người, thôi việc ngay 20 người); khối sự nghiệp có 95 người (về hưu trước tuổi 62 người, thôi việc ngay 33 người).

congsothuanloc.jpg
Nhiều xã, phương ở Thanh Hóa được sáp nhập, công sở đang để hoang

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, sau khi UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã có thông báo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách tinh giản biên chế là 145 người.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các đơn vị trực thuộc, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp hoàn chỉnh các thủ tục về chính sách tinh giản biên chế và chế độ bảo hiểm xã hội đối với 145 người theo đúng quy định hiện hành.

Trong lộ trình tinh giản biên chế, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Kế hoạch số về quản lý biên chế khối chính quyền tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2022-2026; theo đó, giai đoạn 2022-2026 sẽ thực hiện tinh giản biên chế mạnh hơn ở khối chính quyền.

tpthanhhoa.jpg
Một góc TP Thanh Hóa

Tại giai đoạn 2022-2026, 10 sở tại Thanh Hoá gồm Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, NN&PTNT, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công Thương, Xây dựng) được giao từ 70 biên chế trở lên, trong đó cơ quan sở được giao từ 55 biên chế trở lên sẽ thực hiện tinh giản cả 2 giai đoạn (2015-2012 và 2022- 2026) là 15%.

4 sở, cơ quan ngang sở, gồm: Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra tỉnh có tổng biên chế được giao cho cơ quan sở dưới 50 biên chế sẽ thực hiện tinh giản biên chế cả 2 giai đoạn là 12%.

7 sở, cơ quan ngang sở, gồm: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) do tính chất đặc thù về nhiệm vụ hoặc do biên chế công chức giao cho cơ quan sở thấp dưới 36 biên chế sẽ thực hiện tinh giản từ 10% trở xuống. Riêng Ban An toàn giao thông tỉnh (được giao 03 biên chế) không thực hiện tinh giản biên chế.

Ủy ban nhân dân cấp huyện: Huyện loại 1 (từ 69 biên chế trở lên) tinh giản 5%; huyện loại 2, loại 3 (từ 58 đến dưới 69 biên chế) tinh giản 3%. Riêng thành phố Thanh Hóa tinh giản 6% và huyện Đông Sơn tinh giản 5%.

Đối với biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập (chiếm 80% tổng biên chế sự nghiệp), thực hiện giảm 7,5% so với số giao năm 2023 đối với khối mầm non, tiểu học, THCS và giảm 7% so với số giao năm 2023 đối với khối THPT (riêng các huyện, thị xã, thành phố có số lượng người làm việc khối THCS đang thực hiện cao hơn biên chế viên chức được giao năm 2023 thì giảm trừ biên chế của các khối còn lại đảm bảo đủ tỷ lệ giảm 7,5%).

Các đơn vị sự nghiêph trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 2% so với số giao năm 2023. Các ĐVSN được giao dưới 19 biên chế không thực hiện tinh giản để đảm bảo ổn định cơ cấu tổ chức theo quy định. Các đơn vị còn lại giảm 8% so với số giao năm 2023.

Đối với biên chế cán bộ, công chức cấp xã: Thực hiện theo lộ trình giảm các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2026.

Thanh Hoá có diện tích tự nhiên 11.116 km, dân số 3,7 triệu người, có 102 km bờ biển, 192 km đường biên giới với nước bạn Lào. Tỉnh có 27 huyện, thị xã, thành phố; 559 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.462 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số trên 230.000 đảng viên, sinh hoạt ở 10.109 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, hiện nay không ít cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh công việc, hoạt động thiếu hiệu quả dẫn tới công việc bị ùn tắc, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ quyết tâm chấn chỉnh, xử lý, tinh giản cán bộ không hoàn thành công việc được giao. Hướng tới sự tinh gọn, hoạt động có hiệu quả để làm hài lòng người dân, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Quyết tâm tinh giản biên chế để bộ máy tinh, gọn, hiệu quả