Tiêu điểm

TANDTC tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Mai Đỉnh 09/07/2024 13:18

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Dự tại điểm cầu TANDTC có các đồng chí Lãnh đạo, Ủy viên Ban cán sự đảng TANDTC.

Ngày 9/7, TANDTC tổ chức kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu TANDTC có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, thành viên Ban Tuyên giáo, Báo cáo viên Đảng ủy TANDTC; các đồng chí Thẩm phán TANDTC; Trợ lý, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Lãnh đạo cấp vụ và tương đương các đơn vị trực thuộc TANDTC. Hội nghị còn được kết nối tới các điểm cầu các đơn vị của hệ thống TAND: TAND cấp cao, Học viện Tòa án.

dang-uy-tandtc-tham-gia-hn-2-(1).jpg
TANDTC tham gia trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Đồng thời nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Hướng dẫn thực hiện quy định.

Theo đó, đối với cán bộ, đảng viên, đạo đức cách mạng là gốc, nền tảng nên phải tự giác, tự quản và tự rèn luyện tuân thủ nguyên tắc và quy định của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước. Đảng viên, cán bộ cần đặt ra mục tiêu phát triển bản thân, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và ý thức đạo đức, từ đó đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn vào công việc và cuộc sống.

Tiếp đó, cán bộ, đảng viên cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung mới trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

dang-uy-tandtc-tham-gia-hn-4-(1).jpg
Các đại biểu tại điểm cầu TANDTC xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định và chỉ thị.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương.

dang-uy-tandtc-tham-gia-hn-1-(1).jpg
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Trong đó, đối với Quy định số 144, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

dang-uy-tandtc-tham-gia-hn-6-(1).jpg
Hội nghị kết nối với điểm cầu TANDTC và các điểm cầu thành phần trực thuộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

dang-uy-tandtc-tham-gia-hn-5-(1).jpg
Các điểm cầu thành phần trực thuộc TANDTC

Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị