Tiêu điểm

Đảng ủy TANDTC tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mai Đỉnh 14/11/2023 20:07

Ngày 14/11, tại trụ sở TANDTC, Đảng ủy TANDTC tổ chức kết nối trực tuyến với Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 396 điểm cầu với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu TANDTC có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TANDTC; Ủy viên BCH Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận trực thuộc Đảng ủy TANDTC; đại diện Chi ủy các Chi bộ các đơn vị thuộc TANDTC.

Việc tổ chức Hội nghị là một trong nhiều chương trình, hoạt động nhằm nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện cụ thể trong Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 10/11/2023 của Đảng ủy TANDTC, với mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TANDTC quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, tranh thủ thời cơ, điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC lần thứ XXV.

hoi-nghi-truc-tuyen.jpg
Điểm cầu TANDTC

Tại Hội nghị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương GS.TS. Tạ Ngọc Tấn đã giới thiệu những nội dung của cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được hoàn thành và ra mắt vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm; đồng thời, Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang.

Nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc song cũng rất cụ thể. Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; của tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng và những đồng chí Tổng Bí thư.

Qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng.

Những bài viết được tuyển chọn trong cuốn sách đã phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sự nhanh nhạy, kịp thời và linh hoạt của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn do tác động của đại dịch Covid-19 và sự bất ổn, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Cuốn sách đồng thời là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối do Đại hội XIII đề ra.

Ngoài ra, các bài viết, bài phát biểu cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng, đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư cũng cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhờ đó, đường lối, chủ trương của Đảng nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, được khẩn trương quán triệt trong thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực và thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy TANDTC tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng