TANDTC tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Hà An | 12/05/2022, 15:18

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu TANDTC có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng, Chi ủy viên các Chi bộ Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III, Ban Thanh tra, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Báo Công lý…

hoi-nghi-truc-tuyen.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TANDTC

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại TANDCC tại Hà Nội, TANDCC tại Đà Nẵng, TANDCC tại TP.HCM, Vụ Công tác phía Nam TANDTC và điểm cầu Học viện Tòa án.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

6.jpg
Đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5 đến ngày 10/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các cơ quan báo chí cũng như hệ thống Báo cáo viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài liên quan
Hội nghị công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ TANDTC
Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TANDTC tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII