TAND Tp. Yên Bái: Phát huy truyền thống, phấn đấu đạt danh hiệu “Huân chương Lao động hạng Nhì”

Huy Anh | 03/10/2019, 15:06

5 năm qua, kể từ ngày được tặng danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba, tập thể cán bộ, Thẩm phán TAND thành phố Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích mới, quyết tâm đạt danh hiệu cao quý Huân chương lao động hạng Nhì năm 2019.

Tích cực đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng về chuyên môn

TAND Tp. Yên Bái luôn là đơn vị nhiều án nhất trong tỉnh với số lượng trung bình mỗi năm từ 700 đến 800 vụ phải giải quyết. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và phương tiện làm việc thường xuyên được tăng cường, đội ngũ cán bộ công chức được kiện toàn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, đáp ứng thực hiện tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh cải cách tư pháp.

Từ năm 2014 đến nay, mặc dù số lượng các loại vụ, việc phải thụ lý, giải quyết tăng; tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, nhưng tập thể TAND Tp. Yên Bái luôn tích cực, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Trong tổng số thụ lý 3.455 vụ, việc (tăng 827 vụ, việc so với cùng kỳ giai đoạn trước), đơn vị đã giải quyết, xét xử 3401 vụ, việc (tăng  816 vụ, việc so với cùng kỳ giai đoạn trước), tỷ lệ giải quyết án đạt 98,4%; Tỷ lệ hòa giải thành là 2284 /2822 vụ = 80,9 %, tỷ lệ đối thoại thành là 3/4 vụ = 75%; Đã công bố 818 bản án và quyết định thuộc diện phải công bố trên Cổng thông tin điện tử TANDTC.

TAND Tp. Yên Bái: Phát huy truyền thống, phấn đấu đạt danh hiệu “Huân chương Lao động hạng Nhì”

Tập thể cán bộ, công chức TAND TP Yên Bái

Công tác xét xử giải quyết án hình sự đảm bảo khách quan, nghiêm minh, không để xảy ra việc xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án hình sự được thực hiện đi vào nền nếp, thống nhất. Việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; xét miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, đẩy đủ, đúng pháp luật. Đơn vị đã làm tốt công tác hòa giải nên đã đạt tỷ lệ hòa giải thành cao với 2284 /2822 vụ (80,9 %), tỷ lệ đối thoại thành đạt tỷ lệ 75%...

TAND Tp. Yên Bái đã triển khai việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, do đó chất lượng công tác xét xử được nâng cao. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức trên cơ sở phân công rõ ràng, điều hành hợp lý; phát huy tốt năng lực của mỗi cá nhân; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cơ quan, quy chế dân chủ cơ quan, phát huy và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường các biện pháp xây dựng cơ quan văn hóa.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ, công chức được quan tâm thường xuyên. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã cử đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị 05 cán bộ, công chức; cử đi đào tạo nghiệp vụ xét xử 03 đồng chí, đi thi Thẩm phán sơ cấp 02 đồng chí, đi thi Thẩm phán trung cấp 03 đồng chí. Cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân tham gia đầy đủ, nghiêm túc tất cả các hội nghị tập huấn nghiệp vụ. Hàng tuần, hàng tháng thường xuyên tổ chức giao ban Thẩm phán, tổ chức rút kinh nghiệm từng đợt xét xử.

Tập thể cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán; quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp.

Công tác cải cách hành chính tư pháp của đơn vị luôn được chú trọng. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường theo hướng dần hiện đại hoá các thủ tục hành chính tư pháp nhằm phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Công tác quản lý tài chính thực hiện nghiêm theo đúng chế độ quy định, sử dụng tiết kiệm, hợp lý.Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư được đơn vị phân loại và giải quyết trong thời hạn luật định, đạt tỷ lệ 100%. Công tác tiếp dân luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm, lãnh đạo trực tiếp tiếp dân hai buổi vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

 Công tác khác của đơn vị luôn được chú trọng, thực hiện kịp thời, đảm bảo nội dung và tiến độ quy định. Đơn vị có nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng vào dự thảo các Bộ luật, Luật; phát hiện các vướng mắc trong quá trình thực hiện các biểu mẫu thống kê... Công tác xã hội  được đoàn viên công đoàn, chi đoàn hưởng ứng tích cực. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã vận động ủng hộ các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa: quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa TAND với tổng số tiền đã ủng hộ 67.637.000 đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo TAND tỉnh Yên Bái thì hàng chục năm qua, TAND Tp. Yên Bái là mô hình tập thể điển hình trong công tác và đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển của TAND hai cấp địa phương.

Bề dày thành tích

Liên tục nhiều năm qua, TAND Tp. Yên Bái luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, xem đây là phần việc quan trọng của quá trình bồi dưỡng, chọn lựa hạt nhân của phong trào.

Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch với nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình tiên tiến đối với tập thể cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị. Tập thể TAND Tp. Yên Bái đã đăng ký mô hình tập thể điển hình trong công tác, đăng ký mô hình cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến với Thành ủy Tp. Yên Bái. Đối với cá nhân, đơn vị xây dựng kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến bằng hình thức thông qua các phong trào thi đua ngắn hạn để phát hiện, lựa chọn những gương điển hình trong công tác, gương cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt giới thiệu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh và Thành ủy theo dõi, công nhận và nhân rộng. Nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật của đơn vị được áp dụng, nhân rộng tại hai cấp TAND tỉnh Yên Bái như: “Kinh nghiệm trong phát động các phong trào thi đua ngắn hạn”,“Kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính tư pháp”, “Các giải pháp nâng cao tiến độ, chất lượng trong công tác giải quyết án”...

Từ năm 2014 đến nay, TAND Tp. Yên Bái đã trực tiếp phát động 10 phong trào thi đua theo chuyên đề tạo không khí thi đua sôi nổi và tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu công tác. Đơn vị phát động nhiều phong trào thi đua ngắn hạn như “Tháng trọng điểm giải quyết án dân sự”, “Nâng cao chất lượng tổ chức, điều hành phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp”, các đợt thi đua “Nâng cao tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước”. Nhờ có nhiều giải pháp, sáng kiến trong công tác cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể đơn vị, TAND Tp. Yên Bái liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác xét xử giải quyết án hàng năm đều đạt vượt mức tất cả các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký. Công tác thi đua, khen thưởng được Chi bộ, lãnh đạo TAND Tp. Yên Bái quan tâm, qua đó tạo điều kiện để công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục đổi mới, phát triển. Đơn vị có kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình mới làm cho công tác thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ công chức để kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Thường xuyên quan tâm đến đời sống, quyền lợi vật chất và tinh thần của cán bộ công chức., đơn vị đã  xây dựng gương điển hình tiên tiến là cá nhân. Các năm 2014, 2016, 2017, 2018,TAND Tp. Yên Bái được Chánh án TANDTC tặng Cờ thi đua TAND; năm 2012 được tặng Bằng khen của Chính phủ; năm 2014 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2015 được Chánh án TANDTC tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua TAND giai đoạn 2010-2015 và Bằng khen.

Năm 2018, TAND Tp. Yên Bái có 1 cá nhân được Thành ủy công nhận là cá nhân điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2015 có 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2017 có 1 cá nhân được vinh danh Thẩm phán tiêu biểu... Từ 2015 đến nay, đơn vị liên tục được Chánh án TANDTC tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân.

Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, Thẩm phán, đơn vị quyết tâm phấn đấu để giành danh hiệu cáo quý: Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Bài liên quan
Giám đốc tài chính của Nhật Cường nói gì về phần mềm “đặc biệt” của công ty?
Sáng nay (6/5), phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường bước sang ngày làm việc thứ hai, tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND Tp. Yên Bái: Phát huy truyền thống, phấn đấu đạt danh hiệu “Huân chương Lao động hạng Nhì”