TAND TP. Đà Nẵng: Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ

Phương Ngọc - Đức Hiếu | 29/04/2020, 15:14

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện chính sách cán bộ và kỷ luật cán bộ luôn được TAND TP. Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc.

Những năm qua, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện chính sách cán bộ và kỷ luật cán bộ luôn được Ban cán sự Đảng TAND TP. Đà Nẵng cùng Thành ủy Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

TAND TP. Đà Nẵng: Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ

Lãnh đạo chủ chốt của TAND hai cấp TP Đà Nẵng

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Ban cán sự Đảng TAND TP Đà Nẵng cùng Thành ủy Đà Nẵng luôn quan tâm, chú trọng công tác đánh giá cán bộ của Tòa án; đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bộ để làm cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, kết hợp đánh giá cán bộ, công chức với phân loại Đảng viên cuối năm thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả đánh giá cán bộ là cơ sở để Tòa án nghiên cứu, xem xét, quyết định công tác cán bộ. Qua công tác đánh giá, giúp cán bộ nhìn nhận được những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân, từ đó có kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND TP. Đà Nẵng luôn quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, Ban cán sự Đảng TAND TP. Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 01/NQ - BCS, ngày 07/10/2014 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức TAND TP. Đà Nẵng và xây dựng kế hoạch để thực hiện

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của Thành Ủy Đà Nẵng và của Ban cán sự Đảng TANDTC, Ban cán sự Đảng TAND TP. Đà Nẵng tiếp tục ban hành Kế hoạch số 22/KH - BCS, ngày 24/11/2014 về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014 – 2020.

Sau khi quy hoạch cán bộ được phê duyệt theo nhiệm kỳ, hàng năm, Ban cán sự Đảng TAND TP. Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo rà soát bổ sung quy hoạch của Tòa án làm cơ sở để bổ sung nguồn quy hoạch đối với các cấp. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng cơ cấu 3 độ tuổi, đảm bảo tính kế thừa, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số theo quy định và cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, TAND TP. Đà Nẵng đã tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ để chấm dứt tình trạng được bầu, bổ nhiệm giữ chức vụ sau đó mới cử đi đào tạo.

Cùng với đó, công tác luân chuyển cán bộ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo phương châm: Chắc chắn, thận trọng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa gắn với công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. Thông qua luân chuyển cán bộ, Tòa án đã đảm bảo cơ cấu 07 Chánh án TAND các quận, huyện, đủ điều kiện tham gia cấp ủy cùng cấp; kiện toàn vị trí Phó Chánh án TAND các quận, huyện.

Đa số cán bộ được luân chuyển đều xác định rõ nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trách nhiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; qua luân chuyển đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, từng bước nâng cao độ đồng đều giữa các Tòa án quận – huyện còn khó khăn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý giữa khối Đảng, chính quyền, mặt trận; giải quyết cơ bản hiện tượng cục bộ, khép kín ở một số đơn vị.

Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, theo đúng các quy định. Quá trình xem xét, bổ nhiệm luôn gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận, phòng ban, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn đối với từng chức danh, phẩm chất, năng lực và kết quả đánh giá đối với từng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo dân chủ, công khai, thực hiện theo quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của Thành phố.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các khâu nên thời gian qua, công tác cán bộ của Đảng bộ TAND TP. Đà Nẵng đã được thực hiện theo đúng quy định, qua đó, giúp cán bộ thực hiện đúng sở trường công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Hưởng ứng phong trào thi đua

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm đánh dấu chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của TAND. Ngay từ đầu năm, TAND TP. Đà Nẵng đã phát động thi đua năm 2020 với chủ đề: “ Cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP. Đà Nẵng đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm thi đua cùng nhau quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, lập thành tích chào mừng các ngày trọng đại của đất nước, của ngành.

 Hưởng ứng phong trào thi đua do Cụm thi đua số III - TAND các tỉnh Duyên hải miền trung – Tây Nguyên phát động với chủ đề: “TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, chuyên nghiệp, tận tuỵ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020”  với khẩu hiệu “Điện tử hoá Toà án phục vụ nhân dân”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương  với công tác phòng chống dịch; triển khai và thực hiện Công văn số 45/TANDTC-PC của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng đã cùng các cấp chính quyền và người dân địa phương đã nỗ lực, quyết tâm trong công tác đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

TAND TP. Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch để khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể: Cán bộ công chức, người lao động TAND hai cấp thành phố, người dân khi đến liên hệ công tác tại trụ sở phải bắt buộc mang khẩu trang; tiến hành kiểm tra thân nhiệt tại cổng bảo vệ; lập sổ theo dõi đo thân nhiệt cho cá nhân đến liên hệ công tác tại trụ sở hằng ngày.

Quán triệt tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trong đội ngũ cán bộ, các đơn vị trong hệ thống TAND hai cấp thành phố đã bố trí phòng để tiếp dân, người có giao dịch với Toà án tại phòng riêng biệt, phun thuốc khử trùng tiêu độc thường xuyên. Đối với các phiên toà bắt buộc phải mở trong thời gian dịch bệnh, phải được kiểm soát chặt chẽ người tham dự phiên toà, thực hiện nghiêm các quy trình khử khuẩn; tiến hành phun thuốc khử trùng trước và sau khi diễn ra phiên toà. Với công tác phòng ngừa và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đã giúp cho các cơ quan của ngành Tòa án tại TP. Đà Nẵng an toàn tuyệt đối trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, góp phần quan trọng cho hai cấp tòa án ở địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong những ngày vừa qua.  

Bài liên quan
Công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh án và lãnh đạo các Tòa chuyên trách TAND cấp cao tại TP.HCM
Ngày 23/11, TAND cấp cao tại TP. HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC dự và trao quyết định bổ nhiệm.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND TP. Đà Nẵng: Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ