Tòa án

TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết và rút kinh nghiệm trong công tác xét xử

Trang Việt 12/04/2024 - 23:02

Chiều 12/4, TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác và rút kinh nghiệm xét xử 6 tháng đầu năm 2024, để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra, rồi từ đó thấy được các hạn chế, thiếu sót trong công tác xét xử.

dsc09284.jpg
Đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chu Lệ Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong hệ thống TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn. Với phương trâm rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao tiến độ, chất lượng trong công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết công tác và báo cáo rút kinh nghiệm công tác kiểm tra nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết, Chỉ thị của TANDTC, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các văn bản khác liên quan đến nhiệm vụ chính trị của Tòa án. Từ đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt 17 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử do TANDTC ban hành và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của TAND hai cấp, để kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và các quy trình công tác.

Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Tổ chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các vụ án dân sự, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết án dân sự của TAND hai cấp trong tỉnh.

Kết quả 6 tháng đầu năm, TAND hai cấp Lạng Sơn đã giải quyết 1471/2037 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 72.2% (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023), bảo đảm tỷ lệ giải quyết từng loại án. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải quyết án của Thẩm phán đạt 5,5 vụ/tháng. TAND hai cấp không có trường hợp kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định, bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành.

Chất lượng tổ chức phiên tòa và chất lượng ban hành bản án, quyết định của Tòa án tiếp tục được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm, TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 54 phiên tòa trực tuyến, 68 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó đã tổ chức được 1 phiên tòa rút kinh nghiệm được truyền hình trực tuyến trong hệ thông TAND hai cấp, 4 phiên tòa được truyền hình trực tiếp đến các điểm giám sát, đưa 28 vụ án hình sự đi xét xử lưu động.

Tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành đạt 59,1%. TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Công chức có chức danh tư pháp thực hiện nghiêm túc việc tương tác và đóng góp câu hỏi, câu trả lời cho phần mềm Trợ lý ảo, đăng tải 61 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của TAND tỉnh.

dsc09277(1).jpg
Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của hệ thống TAND hai cấp trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỷ lệ giải quyết án dân sự của các đơn vị còn thấp, TAND hai cấp trong tỉnh vẫn còn các vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan...

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu thảo luận đều thẳng thắn, nhìn nhận thẳng vào vấn đề, đồng thời rút kinh nghiệm các vấn đề còn hạn chế, từ đó chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nâng cao chất lượng công tác giải quyết án, đặc biệt là án dân sự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh, luôn chủ động trong việc triển khai nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục bám sát những văn bản chỉ đạo của TANDTC, TAND tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị được tốt hơn. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng các mặt công tác, đặc biệt là công tác giải quyết án, nâng cao chất lượng ban hành bản án, quyết định để hạn chế các sai sót, giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán, tăng cường hòa giải các vụ án dân sự, đối thoại các vụ án hành chính, đẩy mạnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và xét xử trực tuyến để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ việc và trong thực hiện các Quy chế phối hợp, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết và rút kinh nghiệm trong công tác xét xử