TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019

Trung Thành | 08/01/2020, 14:49

Hôm nay (8/1), TAND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác 2020. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành thuộc khối Nội chính trong tỉnh, cùng với cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang.

TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Minh Hùng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng; lãnh đạo Tòa án hai cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm với chủ đề hành động là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Trong đó có đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, xác định công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; tập trung thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Nhờ vậy, trong năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã thụ lý và giải quyết 3.362 vụ việc/3.540 vụ việc; đạt tỉ lệ giải quyết 95% (vượt chỉ tiêu của TANDTC đề ra); số vụ việc còn lại đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. So với năm 2018 tăng 342 vụ, việc. Trong đó, cấp tỉnh đã thụ lý và giải quyết 240 vụ việc/245 vụ, việc; cấp huyện đã thụ lý và giải quyết 3.122 vụ, việc/3.295 vụ, việc. Tổ chức xét xử lưu động 21 vụ (cấp tỉnh 03 vụ, cấp huyện 18 vụ).

Tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, các yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đều vượt chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao đề ra. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án và chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm các loại vụ án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan, không bỏ lọt tội phạm, bảo vệ tốt quyền và lợi ích cho Nhà nước, tập thể và công dân.

Trong giải quyết, xét xử các loại vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, công tác hòa giải và đối thoại đã được các đơn vị trong Tòa án hai cấp chú trọng và tăng cường. Năm 2019, số vụ hòa giải, đối thoại thành 1.885 vụ việc/2.459 vụ việc, đạt tỷ lệ 77% (chỉ tiêu của TANDTC là trên 60%), đã hạn chế việc phải mở phiên tòa xét xử, giữ được mối đoàn kết trong nhân dân, thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự. Trong giải quyết các vụ án hành chính, đương sự được tham gia đối thoại một cách dân chủ, công khai, khách quan, được đề đạt đầy đủ ý kiến, nguyện vọng, từ đó đã có nhận thức đúng đắn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình nên tự nguyện rút đơn khởi kiện, góp phần giảm thiểu sức ép cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính các cấp.

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều được tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang triển khai và thực hiện nghiêm túc, như: Công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính được quan tâm, chú trọng; việc chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho các cơ quan liên quan giảm đáng kể; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được quan tâm, chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm, chú trọng; chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên; hình phạt áp dụng đồi với các bị cáo nghiêm minh; các trường hợp cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đều có điều đủ điều kiện.

Với những thành tích đó, tập thể TAND tỉnh Tuyên Quang và cá nhân đồng chí Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang Lê Quang Bích đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; tập thể TAND tỉnh Tuyên Quang được tặng Cờ thi đua Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng với các hình thức cao như Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba, “Cờ thi đua TAND”, “Chiến sĩ thi đua TAND”…

TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trao Huân chương Lao động cho các cá nhân và tập thể trong TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền ghi nhận, biểu dương những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế của TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang như: Tiến độ giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, nhất là các vụ án liên quan đến đất đai và án hành chính một số vụ việc còn chậm; một số đơn vị còn có bản án, quyết định; quyết định thi hành án hình sự gửi chưa đúng thời hạn theo quy định... Phó Chánh án đề nghị trong năm 2020, Toà án hai cấp của tỉnh sẽ khắc phục được các tồn tại, hạn chế này và nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các loại vụ án.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cũng lưu ý, các đơn vị trong Toà án hai cấp của tỉnh cần chú trọng và làm tốt 6 nội dung, như: Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh Tuyên Quang cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị mình và các Tòa án thuộc quyền quản lý, trong đó cần phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, các đơn vị chức năng; Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra; Khắc phục các sai sót theo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn năm 2019; Làm tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội đảng các cấp theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tranh thủ sự ủng hộ của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp các ban, sở, ngành, đoàn thể của Tỉnh trong công tác giải quyết các loại vụ án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần bám sát mục đích yêu cầu, nội dung phong trào thi đua theo Phát động phong trào thi đua năm 2020 của TANDTC.

TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019

Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang Lê Quang Bích phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang Lê Quang Bích đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm kịp thời, chỉ đạo sâu sát của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền. Chánh án Lê Quang Bích mong muốn trong thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa của lãnh đạo TANDTC; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Chánh án Lê Quang Bích cũng hứa sẽ bổ sung ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, để cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019

Các đơn vị trong TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang ký giao ước thi đua

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019