TAND hai cấp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

Mai Hạnh | 14/01/2022, 20:10

Mới đây, TAND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác Tòa án năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Minh Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy.

son-la-22.png
Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác Toà án năm 2022

Về phía đại diện TAND tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Hải, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Sơn La. Ngoài ra, còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng đoàn, Phó Đoàn HTND của TAND tỉnh; các đồng chí Hội thẩm nhân dân (HTND) và hòa giải viên Tòa án hai cấp được tặng bằng khen của Chánh án TANDTC năm 2021.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu tại các TAND cấp huyện. Tham dự hội nghị tại các điểm cầu Tòa án hai cấp trong tỉnh có các đ/c lãnh đạo TAND tỉnh; các đồng chí Chánh án TAND cấp huyện; Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND tỉnh và các đồng chí công chức, người lao động của Tòa án hai cấp được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua TAND, bằng khen Chánh án TANDTC.

Triển khai tốt những văn bản pháp luật mới được ban hành

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, TAND hai cấp đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó, tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tốt những văn bản pháp luật mới được ban hành như: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Phòng, Chống ma túy; Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi năm 2021.

son-la-22-1.png
Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Sơn La

TAND hai cấp đã tổ chức tốt công tác xét xử các vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp; giải quyết được 4.410 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ giải quyết trung bình hàng năm là 97,7%. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,34%, giảm 0,16% so với năm 2020 và thấp hơn 1,16% so với chỉ tiêu Quốc hội giao cho hệ thống TAND; hòa giải thành 1.613/2.145 vụ việc dân sự, đạt tỉ lệ trung bình 75,2%; chú trọng và đưa ra nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất cho Tòa án hai cấp; công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác văn hóa thể dục thể thao được quan tâm, đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích.

Với những kết quả đã đạt được như trên, năm 2021, TAND hai cấp tỉnh Sơn La đã có nhiều đơn vị, cá nhân được TANDTC tặng Cờ thi đua như: TAND huyện Mộc Châu; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND cho 4 đồng chí; tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho 4 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 202; Tặng bằng khen của Chánh án TANDTC cho các 1 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tặng Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh cho 6 đồng chí là HTND của TAND tỉnh và tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 16 đơn vị.

son-la-22-3.png
Đồng chí Bùi Minh Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2022

Năm 2022, TAND hai cấp tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy và của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban cán sự đảng TANDTC, Tỉnh ủy Sơn La về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu thu hồi tài sản tham nhũng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; đảm bảo không để án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan của Tòa án; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Thực hiện tốt công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Ban hành 100% quyết định thi hành án đối với bản án có hiệu lực.

son-la-22-4.png
Đồng chí Hoàng Minh Hải, Chánh án TAND tỉnh Sơn La thừa uỷ quyền của Chánh án TANDTC trao Cờ thi đua TADN cho TAND huyện Mộc Châu vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Ban cán sự đảng TAND tỉnh: Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ ngày 26/3/2021 về nâng cao hơn nữa chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm, tiến tới nâng cao chất lượng toàn bộ các phiên tòa tại Tòa án hai cấp tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp; Nghị quyết số 51-NQ/BCSĐ ngày 09/7/2018 về nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức Tòa án hai cấp và Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 12/3/2020 về nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, người lao động tại Tòa án hai cấp.

Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ. Phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, phân công, tập huấn nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân Tòa án hai cấp.

Tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ Hòa giải viên, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động hòa giải, đối thoại.

son-la-22-7.png
Đồng chí Bùi Minh Tân thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND

Quản lý và sử dụng ngân sách được giao có hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc TAND tỉnh.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và hệ thống TAND năm 2022; thực hiện tốt công tác chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động; thực hiện hiệu quả công tác thiện nguyện, công tác đền ơn đáp nghĩa, các phong trào văn hóa, thể thao tại các đơn vị.

Triển khai các hoạt động về hợp tác quốc tế năm 2021 theo sự phân công, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì việc phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác với Tòa án tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Sơn La, đồng thời biểu dương kết quả công tác và những thành tích đạt được của Tòa án hai cấp trong năm vừa qua.

Đồng chí Bùi Minh Tân cũng đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết đại hội đảng các cấp; nhất là những văn bản chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp; Tổ chức tốt công tác xét xử, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện cấp ủy theo dõi, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp...

f4f4347c-c663-4835-89c9-b3cc873bc336.jpeg

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tại Hội nghị, các đơn vị đã đăng ký thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Bài liên quan
Khai mạc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022
Sáng 9/1, TANDTC đã khai mạc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến hơn 800 điểm cầu tại hệ thống Tòa án.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022