Phong trào thi đua

TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thiên Thanh - Như Phương 05/01/2024 - 17:26

Ngày 5/1, TAND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024, đồng chí Lê Hưng Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự còn có đại diện HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và các đơn vị liên quan ở tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh án Lê Hưng Dũng cho biết, năm 2023 TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của lãnh đạo TANDTC, cấp ủy các cấp và trực tiếp là Ban cán sự đảng, Đảng ủy TAND tỉnh; sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của UBND các cấp, các cơ quan khối nội chính. Qua đó, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nâng cao cả về tiến độ và chất lượng; nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

fffb57c67ebcd5e28cad.jpg
Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận Lê Hưng Dũng phát biểu tại hội nghị

Từ đó, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Tòa án.

Về giải quyết xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trong năm 2023, TAND hai cấp giải quyết, xét xử 8 vụ với 20 bị cáo đạt tỷ lệ 100%. Đã thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt đến thời điểm xét xử với tổng số tiền là gần 2,4 tỷ đồng.

TAND hai cấp đã giải quyết, xét xử 100% các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ của Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 24/8/2023 mà Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra. Năm 2023, TAND hai cấp đã thụ lý, giải quyết, xét xử 7 vụ, 19 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%.

3fc4f8a5d3df788121ce.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Song song với đó, Tòa án hai cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhằm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu nại, hành chính tại TAND trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 của Chánh án TANDTC. Đến nay, TAND tỉnh đã thực hiện lựa chọn 13 người để bổ nhiệm Hòa giải viên theo đúng quy định. Trong năm 2023, sau khi hướng dẫn về trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại, Tòa án hai cấp đã chuyển sang thụ lý theo Luật Hòa giải, đối thoại 374 vụ, việc; giải quyết 358 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 96%.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, TAND tỉnh Ninh Thuận được Chánh án TANDTC tặng danh hiệu “Cờ thi đua của TAND” năm 2023 cho 2 tập thể, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 6 cá nhân, tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án” cho 4 công chức và 3 Hội thẩm nhân dân. Chánh án TAND tỉnh tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 3 tập thể, 101 cá nhân, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 15 cá nhân, tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 37 cá nhân và 21 Hội thẩm nhân dân…

4a71efd4c8ae63f03abf.jpg
Trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Năm 2024, TAND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh đề ra; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án.

1d62fbd4dcae77f02ebf.jpg

Thực hiện tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy, rà soát, sắp xếp, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. Cùng với đó, đề nghị đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, trang thiết bị làm việc, trang bị phòng xét xử trực tuyến của Tòa án hai cấp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án khi thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tổ chức và các hoạt động của Tòa án; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2024