Giáo dục

Tạm dừng liên kết dạy học kỹ năng sống trong nhà trường

Đức Chung 17/09/2023 - 22:06

Năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường tạm dừng việc dạy học kỹ năng sống trong trường.

Theo đó, tỉnh Nghệ An hiện có 152 đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống (KNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được Sở GD&ĐT cấp giấy phép. Tính đến tháng 9/2023, có 18 trung tâm có chương trình được Sở GD&ĐT thẩm định đủ điều kiện dạy trong các cơ sở giáo dục.

Nội dung hoạt động giáo dục KNS và giáo dục ngoài giờ chính khóa được thực hiện theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

tam_dung_day_ky_nang_song_nghe_an.jpg
Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm dừng liên kết dạy học kỹ năng sống trong các nhà trường.

Dù đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên KNS cũng nhận được nhiều ý kiến từ dư luận cả nước, có nhiều ý kiến cho rằng, chương trình này còn nhiều bất cập.

Việc quản lý hoạt động trong các trung tâm và trong các cơ sở giáo dục còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất nhiều đơn vị dạy KNS, cơ sở giáo dục chưa thật sự phù hợp, thiếu không gian cho hoạt động ngoài trời, sân chơi, khu trải nghiệm…

Một số cơ sở giáo dục trong quá trình liên kết với các Trung tâm KNS tổ chức hoạt động sau giờ học chính khóa cho học sinh chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, tạo ra một số dư luận thiếu tích cực trong cộng đồng.

Để việc dạy học kỹ năng sống hiệu quả, đúng theo các văn bản hướng dẫn, trước mắt, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An chỉ đạo các phòng giáo dục và các nhà trường tạm dừng việc dạy học kỹ năng sống trong nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm dừng liên kết dạy học kỹ năng sống trong nhà trường