Chính trị

Tác phẩm báo chí, văn học phải góp phần lan tỏa đức tính cao quý người Việt

15/04/2024 - 20:58

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học nghệ thuật phải góp phần lan tỏa mạnh mẽ những phẩm chất, những đức tính cao quý của người Việt Nam, của đồng bào dân tộc khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.

Chiều 15/4, tại Hội trường Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ.

tac pham bao chi, van hoc phai gop phan lan toa duc tinh cao quy nguoi viet hinh anh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cuộc gặp mặt nằm trong chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chỉ đạo và chủ trì cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghe lãnh đạo tỉnh Điện Biên báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tham luận đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

tac pham bao chi, van hoc phai gop phan lan toa duc tinh cao quy nguoi viet hinh anh 2
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham luận tại hội nghị

Nêu kinh nghiệm phát triển báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, ông Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị kết luận của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật, nhất là kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào tháng 11/2021.

Tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức, phát triển nội dung tăng sức hấp dẫn của các loại hình báo chí bảo đảm bám sát tôn chỉ mục đích, kiến tạo được dòng thông tin tích cực chủ lưu lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt định hướng dư luận xã hội về những điều tốt đẹp trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hóa bản địa; thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

tac pham bao chi, van hoc phai gop phan lan toa duc tinh cao quy nguoi viet hinh anh 3
Các đại biểu dự hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ tích cực triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Chỉnh phủ.

Đặc biệt chú trọng việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, tích cực, chủ động, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc, trước mắt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa; có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật của địa phương, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sỹ, người làm báo, người làm xuất bản.

“Đối với các nhà báo văn nghệ sỹ, những người làm xuất bản tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, nỗ lực sáng tạo để có nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị vừa bảo đảm tính định hướng, tính nhân văn sâu sát, đồng thời làm đậm đà, sâu sắc hơn nữa bản sắc văn hóa của dân tộc và của địa bàn. Các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học nghệ thuật phải góp phần lan tỏa mạnh mẽ những phẩm chất, những đức tính cao quý của người Việt Nam, của đồng bào dân tộc khu vực trung du miền núi Bắc Bộ và bồi đắp vun trồng những giá trị tốt đẹp, khơi dậy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước và quê hương ngày càng giàu đẹp”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tác phẩm báo chí, văn học phải góp phần lan tỏa đức tính cao quý người Việt