Sau 20 ngày sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội

Quốc Huy | 21/05/2021, 17:08

Chiều nay 21/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

z2504466003216_3ca0affe6d136fb071ec330657ad1ee7.jpg

Đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5

Thông tin về việc việc chuẩn bị bầu cử, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên UBTVQH, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết:

Chỉ còn 1,5 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã và đang chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND. Đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Cụ thể: Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các công việc bầu cử theo đúng các mốc thời gian luật định.

Các địa phương cũng khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp; tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử tại địa phương mình để quán triệt Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các văn bản do Trung ương và địa phương ban hành; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ về công tác bầu cử tại địa phương; chỉ đạo chuẩn bị nhân sự; công tác tuyên truyền; an ninh, y tế;

Việc giải quyết khiếu nại tố cáo và chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho “ngày hội non sông”; tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác bầu cử; tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát để đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đặc biệt, trong thời gian sát ngày bầu cử, khi dịch covid-19 bùng phát, các địa phương đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó đặc biệt lưu ý những vấn đề về triển khai công tác bầu cử trong hình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Cường cho hay.

Về việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã, ông Cường cho biết đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và thời gian theo luật định .

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định, có cơ cấu hợp lý. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật, nâng cao chất lượng, với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Có 866 ứng viên để bầu 500 đại biểu Quốc hội

Về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Cường cho biết: Tính đến thời điểm này có 866 người để bầu 500 đại biểu ( tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu). Cơ cấu kết hợp như sau: phụ nữ: 393 người (45,38%); Người dân tộc thiểu số: 185 người (21,36%); Người ngoài Đảng: 74 người (8,55%); tái cử: 204 người (23,56%); Người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người (25,87%). Số người tự ứng cử 09 .

Còn về ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân, ở cấp tỉnh: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 3.726 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người. Tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu. Cơ cấu kết hợp: phụ nữ: 2.528 người (40,78%); trẻ tuổi: 1.987 người (32,05%); ngoài Đảng: 774 người (12,49%); người dân tộc thiểu số: 1.156 người (18,65%). Số người tự ứng cử: 18 người (0,29%).

z2504248360210_fbf6bd6202658dcd6481c8e0d86115e5.jpg

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên UBTVQH, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại buổi họp báo.

Cấp huyện: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 22.952 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người. Tỷ lệ 1,66 lần. Cơ cấu kết hợp: phụ nữ: 15.814 người (42,21%); trẻ tuổi: 15.262 người (40,73%); ngoài Đảng: 4.909 người (13,10%); người dân tộc thiểu số: 7.204 người (19,23%). Số người tự ứng cử: 29 người (0,08%).

Cấp xã: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 242.312 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người. Tỷ lệ 1,67 lần. Cơ cấu kết hợp: phụ nữ: 157.680 người (38,91%); trẻ tuổi: 181.056 người (44,68%); ngoài Đảng: 102.084 người (25,19%); người dân tộc thiểu số: 87.062 người (21,48%). Số người tự ứng cử: 213 người (0,05%).

Việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 03/05/2021, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế tại các địa phương cơ bản ổn định. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra, xử lý vụ việc tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng; tăng cường biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch như kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng vắc-xin; tập trung điều tra truy vết, cách ly những trường hợp nghi nhiễm, nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ các khu cách y tập trung; điều trị, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp mắc…

Trả lời câu hỏi về viêc làm thế nào để tránh bầu hộ và bầu thay, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban nhân sự cho biết:

Việc bầu hộ, bầu thay là tự làm mất đi quyền bầu cử của mình, quyền dân chủ của công dân. Tuy nhiên, trong thực tế cũng có trường hợp bầu thay bầu hộ, vì vậy các cơ quan báo chí và tổ chức bầu cử cần tuyên truyền sâu rộng để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó cần bố trí sắp xếp điều kiện về thời gian thuận lợi để cử tri thực hiện quyền của mình.

Về công bố kết quả bầu cử, bà Thanh cho hay, chậm nhất là 20 ngày sau khi kết thúc bầu cử đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và 10 ngày đối với bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng bầu cử sẽ công bố kết quả.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Vương Đình Huệ: Cử tri sáng suốt lựa chọn những người thật xứng đáng
Ngày 23/5 tới, cả nước tiền hành bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội non sông, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bày tỏ mong muốn, cử tri cả nước tìm hiểu thật kỹ về từng người ứng cử, sáng suốt lựa chọn những người thật xứng đáng để bầu.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau 20 ngày sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội