Quyết định thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngọc Mai | 12/07/2018, 07:37

Tại phiên họp thứ 25 diễn ra vào chiều 11/7, UBTVQH đã xem xét, quyết định việc thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ba thị trấn: Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, UBTVQH cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.

Thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trình bày Tờ trình của TANDTC, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cho biết, căn cứ Luật Tổ chức TAND, Nghị quyết của UBTVQH, TANDTC trình UBTVQH quyết định thành lập TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trình bày Tờ trình về việc xem xét, quyết định thành lập TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của TAND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay.

Theo Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày, Ủy ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Chánh án TANDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở TAND huyện Tân Thành.

Thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH, đến nay HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức khác của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được thành lập và hoạt động. Vì vậy, việc thành lập TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Tư pháp tán thành với TANDTC về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của TAND thị xã Phú Mỹ. Theo đó, trước mắt sau khi được thành lập, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp quản toàn bộ số lượng biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm khác như: trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của TAND huyện Tân Thành.

Như vậy, sau khi được thành lập, TAND thị xã Phú Mỹ sẽ đủ điều kiện và bảo đảm hoạt động được ngay. Các thành viên của UBTVQH đều đồng tình với việc thành lập TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên cơ sở thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập TAND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của TAND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chánh án TANDTC quyết định theo quy định của pháp luật. Biên chế, số lượng thẩm phán, công chức khác và người lao động của TAND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chánh án TANDTC quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của TAND đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2012 về tổng biên chế và số lượng thẩm phán của TAND, Tòa án quân sự các cấp và Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 1/7/2016 về việc giao, bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp cho tòa án các cấp.

UBTVQH cũng đã xem xét, quyết định thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo tờ trình do Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trình bày nhấn mạnh: Căn cứ Luật tổ chức VKSND, Nghị quyết của UBTVQH, VKSNDTC trình UBTVQH quyết định thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, Thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của VKSND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ: Ủy ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở VKSND huyện Tân Thành hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH, đến nay HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức khác của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được thành lập và hoạt động.

Vì vậy, việc thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Tư pháp tán thành với VKSNDTC về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của VKSND thị xã Phú Mỹ.

Trên cơ sở thảo luận về nội dung này tại phiên họp, UBTVQH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở VKSND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ cấu tổ chức của VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng VKSNDTC quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế, số lượng kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng VKSNDTC quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên của VKSND đã được UBTVQH quyết định tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về tổng biên chế và số lượng kiểm sát viên, điều tra viên của VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Thành lập ba thị trấn Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành

Cùng trong phiên họp chiều 11/7, UBTVQH đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, trên cơ sở 88,3593 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người của xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Địa giới hành chính thị trấn Lai Uyên: Đông giáp xã Tân Long (huyện Phú Giáo) và xã Tân Hưng; Tây giáp xã Long Tân (huyện Dầu Tiếng); Nam giáp xã Long Nguyên và xã Tân Hưng; Bắc giáp xã Trừ Văn Thố và xã Cây Trường II.

Thành lập thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên trên cơ sở 26,8821 km2 diện tích tự nhiên và 8.568 người của xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Địa giới hành chính thị trấn Lai Uyên: Đông giáp xã Đất Cuốc; Tây giáp xã Tân Lập; Nam giáp xã Đất Cuốc; Bắc giáp xã Tân Định.

Sau khi thành lập thị trấn Lai Uyên và thị trấn Tân Thành, huyện Bàu Bàng có 340,02 km2 diện tích tự nhiên, 92.539 người, 7 đơn vị hành chính cấp xã (6 xã và 1 thị trấn); huyện Bắc Tân Uyên có 400,30 km2 diện tích tự nhiên, 62.598 người, 10 đơn vị hành chính cấp xã (09 xã và 01 thị trấn).

Tỉnh Bình Dương có 2.694,54 km2 diện tích tự nhiên, 1.947.200 người, 9 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 4 thị xã và 4 huyện), 91 đơn vị hành chính cấp xã (46 xã, 41 phường và 04 thị trấn).

Thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở 18,69km2 diện tích tự nhiên và 6.076 người của xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính thị trấn Đồng Lộc: Đông giáp xã Xuân Lộc và xã Mỹ Lộc; Tây giáp xã Thượng Lộc; Nam giáp xã Hà Linh, huyện Hương Khê; Bắc giáp xã Trung Lộc.

Sau khi thành lập thị trấn Đồng Lộc: huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 2 thị trấn và 21 xã; tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 229 xã, 21 phường và 12 thị trấn.

Bài liên quan
Hội nghị liên ngành Tư pháp TP Đà Nẵng trong giải quyết án hình sự
Ngày 16/4, Công an- Viện Kiểm sát- TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị liên ngành trong giải quyết án hình sự năm 2021.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyết định thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu