Chính trị

Quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Mai Đỉnh 11/05/2023 21:03

Xác định được tầm quan trọng của việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin về người phạm tội, ngày 11/5, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký Thông tư liên tịch (TTLT) giữa ba Bộ, ngành: Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao (BCA-VKSNDTC-TANDTC) quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Tới dự có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Trâm; Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc ba ngành.

TTLT mới lần này thay thế TTLT số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC. Việc xây dựng TTLT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đủ điều kiện để ký ban hành.

ky-ttlt-ca-ta-vks6.jpg
Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng V06, Tổ trưởng Tổ soạn thảo TTLT đã báo cáo kết quả thực hiện TTLT 05. Theo đó, sau gần 5 năm thực hiện, công tác trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu giữa các đơn vị chức năng thuộc ba ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng trăm ngàn lượt tài liệu liên quan đến người bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đã được gửi về Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ ngành Công an để cập nhật, bổ sung vào hồ sơ, cơ sở dữ liệu quản lý vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cũng đã cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về đối tượng phạm tội cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Về cơ bản, việc phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đi vào nề nếp; thông tin, tài liệu đảm bảo giá trị pháp lý. Việc khai thác thông tin góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến người phạm tội để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

ky-ttlt-ca-ta-vks3.jpg
Ký TTLT giữa ba ngành BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Sau khi trình dự thảo TTLT quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, lãnh đạo ba đơn vị BCA-VKSNDTC-TANDTC cùng ký TTLT.

Phát biểu tại Lễ ký, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm qua công tác phối hợp giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp trong thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ kịp thời công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm; góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

ky-ttlt-ca-ta-vks1.jpg
Các đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Trung tướng Lê Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Hải Trâm ký TTLT giữa ba ngành.

Khẳng định kết quả đã đạt được trước đó, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, các cơ quan trực thuộc BCA, VKSNDTC, TANDTC và liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả TTLT số 05 ngày 25/6/2018 quy định việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội; phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ trực tiếp làm công tác phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

“Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về quy mô hoạt động và mức độ nguy hiểm, việc kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vì thế càng có ý nghĩa quan trọng”, Trung tướng Lê Quốc Hùng nói.

ky-ttlt-ca-ta-vks7.jpg
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ ký.

Để tổ chức triển khai thi hành tốt các quy định của TTLT, Trung tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị chức năng của BCA phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của VKSNDTC-TANDTC triển khai. Trong đó, tham mưu tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ ba ngành từ Trung ương đến cơ sở thống nhất về nhận thức, xác định việc phối hợp thực hiện TTLT có ý nghĩa quan trọng, phục vụ trực tiếp công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, đơn vị, đảm bảo đoàn kết thống nhất, gắn bó, hỗ trợ tích cực lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

ky-ttlt-ca-ta-vks5.jpg
Đại diện các đơn vị tại Lễ ký,

Triển khai đồng bộ việc số hóa hồ sơ tài liệu, kết nối chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, chuyển trạng thái trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu từ “thủ công” sang “điện tử”, đảm bảo thông tin được trao đổi thường xuyên, chính xác, kịp thời, bảo mật theo quy định, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thống nhất VKSND, TAND cùng cập nhật, xây dựng văn bản phối hợp thực hiện TTLT; định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu lãnh đạo ba ngành chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện TTLT, để công tác phối hợp giữa ba ngành (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Kết quả phối hợp giữa các cơ quan CA-VKSND-TAND cùng cấp trong thực hiện TTLT số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC:

VKSND, TAND các cấp đã thông báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Công an gần 1,4 triệu thông tin, tài liệu theo danh mục được quy định tại Điều 5, Điều 6, TTLT số 05, bảo đảm đúng thủ tục, thời hạn, tính pháp lý; trong đó, nhiều thông tin, tài liệu đạt tỷ lệ cao như: Quyết định truy nã, quyết định đình nã, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, quyết định thi hành án phạt tù, bản cáo trạng, bản án hình sự sơ thẩm, bản án hình sự phúc thẩm,... góp phần ngày một hoàn thiện dữ liệu liên quan đến người phạm tội, làm sạch dữ liệu căn cước can phạm.

Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ BCA đã làm tốt công tác tham mưu, Thường trực triển khai thực hiện TTLT số 05; theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội của Cơ quan điều tra, VKSND và TAND các cấp. Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ các cấp đã tiếp nhận gần 1 triệu thông tin, tài liệu của Cơ quan điều tra trong CAND; tra cứu, cung cập gần 1,7 triệu thông tin, tài liệu phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội