Đời sống

Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng 500 căn nhà ở xã hội trong năm 2024

Minh Quân 13/06/2024 - 12:17

Năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 1.500 căn nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập nhất, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương này.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền vừa ký và ban hành kế hoạch triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2030” năm 2024 trên địa bàn của tỉnh này

Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mục tiêu xây dựng 1.500 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2025.

1(2).jpg
Một khu nhà trọ được người dân xây dựng để cho công nhân thuê

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi xác định nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục triển khai kêu gọi nhà đầu tư thực hiện một số dự án nhà ở xã hội trong năm 2024, nhằm cung cấp sản phẩm nhà ở xã hội hoàn thiện, đủ điều kiện giao dịch trong năm 2025, hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch của giai đoạn 2021- 2025.

Về giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Xem đây là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế xã hội; là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức có liên quan, của doanh nghiệp và người dân.

Tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Việc phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp phải được lồng ghép vào quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ… gắn với thị trường bất động sản.

2(2).jpg
Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu sẽ đầu tư xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Xây dựng chủ động đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối, sử dụng nguồn thu tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và các nguồn thu khác để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để làm cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Liên đoàn lao động, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi cùng nhau phối hợp để thực hiện kế hoạch trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng 500 căn nhà ở xã hội trong năm 2024