Xã hội

Quận Hoàn Kiếm có nhiều yếu tố không bắt buộc phải sáp nhập

Tuấn Dũng 02/08/2023 - 11:58

Dù quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) chưa đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, nhưng quận này vẫn có các yếu tố thuộc các trường hợp không bắt buộc phải sắp xếp đơn vị hành chính. 

Dựa vào kết quả rà soát sơ bộ ban đầu, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

ddd.jpg
Ảnh minh họa.

Do đó, theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận Hoàn Kiếm sẽ phải sắp xếp lại đơn vị hành chính.

fff.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 cũng quy định các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây sẽ không bắt buộc thực hiện sắp xếp:

Có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề.

Có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào.

Có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính dựa trên kết quả rà soát và phương án sắp xếp của quận Hoàn Kiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm có nhiều yếu tố không bắt buộc phải sáp nhập